Jak se zachovat v případě pojistné události

 

Cestovní pojištění máte řádně sjednané, pojistné podmínky jste si prostudovali, ale stále si nejste jisti, že víte, co dělat v případě, že by skutečně došlo k nehodě nebo Vás zastihly zdravotní potíže? Je pár obecných pravidel, kterými se vždy můžete řídit.

globus 

Problémy na zahraničních cestách jsou vždy o to náročnější, že dokonale neznáme jazyk, kulturu ani zvyklosti dané země. Týká-li se problém zdraví nebo úrazu, je celá situace ještě složitější, protože takovéto potíže si často žádají rychlá rozhodnutí bez dostatku času na rozmyšlenou. Je proto dobré, se na tyto situace připravit, jak nejlépe můžeme. Prvním krokem je určitě zřízení cestovního připojištění, protože to je určeno jako ochrana přesně pro takovéto situace. Dalším krokem pak je porozumění pojistným podmínkám a znalost postupu, jak se zachovat v případě úrazu či jiné pojistné události.

Přesný postup řešení pojistné události se u každé pojišťovny liší a jeho přesný popis by Vám měla sdělit vždy Vaše vybraná pojišťovna. V tomto postupu Vám pojišťovna také přesně sdělí, na jakou míru asistence máte nárok a kam se máte obracet s dotazy. Existují ale určitá obecná pravidla, kterými se můžete řídit bez ohledu na to, u jaké pojišťovny jste pojištěni, v jaké zemi se nacházíte nebo jaký druh pojištění jste uzavřeli.

Obecné tipy, které Vám vždy pomůžou:

  • Zjistěte si předem důležitá telefonní čísla v dané zemi - jaké je číslo na záchrannou službu, policii, hasiče, případně českou ambasádu či konzulát v dané zemi, a také číslo na asistenční linku Vaší pojišťovny.
  • Naučte se, jak se v jazyce dané země řekne pomoc, lékař, policie apod.
  • V případě zdravotních potíží nebo úrazu se obraťte na lékaře, v případě krádeže či přepadení kontaktujte policii dané země.
  • Pokud to je možné, celou pojistnou událost si fotoaparátem zdokumentujte, protože obrazový záznam může být později důkazním materiálem pro pojišťovnu.
  • Máte-li tu možnost, co nejdříve po pojistné události kontaktujte asistenční linku Vaší pojišťovny. Obvyklé je, že takováto linka funguje každý den 24 hodin denně. Její číslo najdete v pojistné smlouvě.
  • V případě že cestu absolvujete v rámci zájezdu s cestovní kanceláří, využijte pomoci delegáta, který by Vám měl být minimálně schopný pomoci překonat jazykovou bariéru.
  • Pokud jste bezradní, obraťte se na oficiální zastoupení České republiky. Ambasáda či konzulát by Vám měly být schopné poskytnout pomoc a asistenci.
  • Vyžádejte si písemnou dokumentaci o všem, co lékař nebo policie udělají (protokol o krádeži, lékařskou zprávu apod.). Všechny doklady si uschovejte a v žádném případě nepodepisujte nic, čemu 100% nerozumíte.
  • Neuznávejte svou odpovědnost za způsobená zranění či škodu, pokud Vám k tomu Vaše pojišťovna nedala souhlas.
  • Každou pojistnou událost je pojišťovně třeba nahlásit formou protokolu. Jak ho získat a vyplnit Vám sdělí Vaše pojišťovna.

 

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0