Kdo je distributor plynu

 

Česká republika je protkána hustou sítí plynovodů. O jejich provoz a přepravu zemního plynu ke koncovým zákazníků se stará distributor. Jak se dělí distribuční oblasti a kolik se za tuto službu platí? Znáte rozdíl mezi distributorem a dodavatelem?

V lednu 2007 se otevřel energetický trh. Kvůli větší průhlednosti došlo k oddělení obchodní a provozní činnosti. Vznikly tak dodavatelské a distribuční společnosti, které se svými úkoly liší. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Distributor x dodavatel zemního plynu

Distribuce zemního plynu zahrnuje přepravu této komodity prostřednictvím plynárenské soustavy. Ta je tvořena především vysokotlakými, středotlakými a nízkotlakými plynovody. Dalšími součástmi jsou přípojky k jednotlivým odběrným místům a další technické zařízení. Celá soustava na území České republiky měří zhruba 72 000 kilometrů. Distributor je tedy provozovatel rozvodné sítě. Zajišťuje přepravu plynu po celém území republiky. Je tedy zodpovědný za spolehlivé dodávky. Pravidelně musí kontrolovat plynovody a provádět vnitřní inspekci. 

Oproti tomu dodavatel je obchodník, který plyn nakupuje za účelem dalšího prodeje. Svého dodavatele si může každý zákazník vybrat svobodně sám, ale distributor plynu je pevně přidělen na základě lokální příslušnosti.

Rozdělení republiky

Území České republiky je rozdělené do tří distribučních oblastí, z nichž každou spravuje jiný distributor. O plynovodní soustavu na jihu Čech a na Pelhřimovsku se stará E.ON Distribuce. Společnost Pražská plynárenská Distribuce, jak už plyne z názvu, působí v hlavním městě a části okresů Praha – západ a Praha – východ. Největší území obhospodařuje RWE GasNet, který dohlíží na provoz plynovodní soustavy ve zbytku republiky. Celkem se stará o 63 857 kilometrů sítí.

 

Sloučení čtyř distribučních území

K velké změně došlo během listopadu 2013, kdy proběhlo sloučení čtyř distribučních oblastí pod hlavičku RWE. Východočeská plynárenská Net, Severomoravská plynárenská Net a Jihomoravská plynárenská Net se spojily do firmy RWE GasNet. Vedení RWE si od nového uspořádání slibuje zjednodušení fungování společnosti. Sloučení má vliv také na ceny energií v jednotlivých regionech. Každá distribuční oblast měla svůj vlastní ceník regulovaných složek. Po sloučení došlo ke sjednocení cenové hladiny. 

Kolik se platí za distribuci

 

Výpočet ceny plynu

  • regulovaná část - tvoří 19 % ceny
  • neregulovaná část - tvoří 81 % ceny
  • DPH 21 % - přičítá se ke koncové ceně
  • Daň ze zemního plynu - neplatí pro domácnosti
 

Ačkoli chodí odběratelům pouze jedno vyúčtování, tak de facto platí více společnostem. Faktura se skládá ze dvou částí – regulovaných a neregulovaných poplatků. Velikost neregulovaných poplatků závisí na situaci na trhu a obchodní politice dodavatele. Jedná se o platby za odebraný plyn, tedy za to co domácnost skutečně spotřebovala. 

Druhou část, tzv. regulovanou, tvoří platby za distribuci, přepravu a služby operátora trhu. Kolik zákazník zaplatí, se odvíjí nejen od příslušnosti ke konkrétní distribuční soustavě, ale také podle množství odebrané energie. Výši poplatků dopředu stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) ve svých cenových rozhodnutích. Nastavené hodnoty platí pro celý kalendářní rok. Dokument o cenovém rozhodnutí je volně přístupný jak na oficiálním webu ERÚ, tak i na stránkách jednotlivých distributorů.

Podrobný rozpad ceny zemního plynuČíst více

Jaké budou regulované poplatky v roce 2014

Energetický regulační úřad má pro odběratele pozitivní zprávu. V průměru dojde ke snížení cenové hladiny. Oproti loňskému roku poklesla regulovaná složka ceny pro domácnosti a maloodběratele přibližně o 5 %. V roce 2014 tak poplatky za distribuci a další služby průměrně tvoří 19,08 % z celkové ceny. Výjimkou jsou jižní Čechy. V distribuční oblasti E.ONu si maloodběratelé a domácnosti v průměru připlatí o 12,88 %.

Průměrné regulované ceny v roce 2014
Roční spotřeba E.OND PPD RWE GasNet ČR
do 630 MWh 353,02 Kč/MWh 236,29 Kč/MWh 258,39 Kč/MWh 259,68 Kč/MWh
nad 630 MWh 267,29 Kč/MWh 150,88 Kč/MWh 108,50 Kč/MWh 117,72 Kč/MWh

Zdroj: ERÚ

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 12
 

 
50 rad a tipů jak ušetřit na energiích
ebook
Chcete zjistit, jak doma ušetřit na energiích? Zadejte do políčka níže svou emailovou adresu a my vám eknihu ZDARMA zašleme.
Děkujeme za zájem o náš e-book.
Vyskytla se neočekávaná chyba, zkuste to prosím později.
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png