Výpověď pojistné smlouvy a změna pojišťovny

 

Před časem jste si sjednali povinné ručení a teď jste u nás zjistili, že se nabízí i výhodnější nabídka? Změna pojišťovny a přechod k jiné pojišťovně naštěstí není nijak komplikovaná a existuje hned několik variant, jak ji provést.

auto 

Pokud jste právě zčerstva neobdrželi řidičský průkaz nebo si nepořídili Vaše první auto, je velice pravděpodobné, že už máte nějaké povinné ručení uzavřené. Více než možnost jak uzavřít nové, Vás proto nejspíše bude zajímat, jak vypovědět to stávající, abyste mohli volně uzavřít novou smlouvu. Existuje hned několik způsobů, jak výpověď podat a vždy záleží především na Vaší aktuální situaci - máte smlouvu nově uzavřenou a už víte, že v ní nechcete pokračovat? Nebo jste u stávající pojišťovny už nějakou dobu a teď jste zjistili, že už to pro Vás není dále výhodné? Podívejte se, jaké jsou možnosti podání výpovědi, abyste byli připraveni, až to sami budete řešit s Vaší pojišťovnou.

Nejčastější způsoby vypovězení povinného ručení

Výpověď ke konci pojistného období

Jedná se asi o nejběžnější a nejstandardnější způsob, jak podat výpověď smlouvy o povinném ručení. Pojištění je ukončeno na základě písemně podané výpovědi, kterou musí pojišťovací společnost obdržet šest týdnů před výročním dnem smlouvy, což je obvykle konečný den platnosti smlouvy, ale může to být i datum jednotlivých splátek. Máte-li tedy povinné ručení uzavřeno do 16. 4. 2012, je možno pojistku vypovědět k 15. 4. 2012 a výpověď doručit nejpozději 1. 3. 2012. Nezapomeňte na doplnění Vašeho podpis a vrácení Zelené karty, kterou pojišťovny vyžadují.

Výpověď pojistné smlouvy dohodou

K tomu abyste mohli realizovat výpověď dohodou, je třeba souhlasu stávající pojišťovny, postup řešení je proto vždy z velké části individuální. V tomto případě je také dobré vyčkat s uzavřením nové smlouvy až do chvíle, kdy od stávající pojišťovny obdržíte písemný souhlas s výpovědí. Ten je obvykle podmíněn uvedením relevantního důvodu, proč výpověď podáváte, přičemž existence výhodnější nabídky není obvykle považována za uznatelný důvod výpovědi.

Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Tato výpověď je určena těm, kteří si vybrali určité povinné ručení, ale brzy zjistili, že s ním z nějakého důvodu nejsou spokojeni. Do 2 měsíců je proto možné smlouvu celkem snadno a rychle vypovědět. Pojišťovně stačí předat písemnou výpověď a do 8 dnů od doručení dojde k ukončení smlouvy. Nespotřebované pojištění je Vám samozřejmě vráceno.

Výpověď do 3 měsíců od pojistné události

Tato možnost se na Vás vztahuje v případě, že jste v rámci svého pojištění řešili pojistnou událost. V takovém případě máte možnost do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události stávající smlouvu vypovědět. Do 1 měsíce od doručení výpovědi dojde k ukončení smlouvy. Nespotřebované pojištění je Vám samozřejmě vráceno.

Výpověď smlouvy kvůli změně výše pojistného

Pojišťovny mají právo na každé pojistné období vystavit nový předpis, ve kterém mohou změnit cenu pojistného pro období následující. Zákazník má zase právo smlouvu vypovědět, pokud se změnou není spokojen. Změnu musí pojišťovna nahlásit nejpozději 2 měsíce předem. Výpověď je pak nutné podat do 1 měsíce od oznámení změny.

Výpověď pojistné smlouvy - další důvody

Změna vlastníka vozidla

V případě prodeje vozidla dojde i ke změně vlastníka, což s sebou nese i zánik smlouvy o povinném ručení vázající se k danému vozu. Prodej je pojišťovně potřeba doložit např. platnou kupní smlouvou. Smlouva pak zaniká okamžitě ke dni oznámení změny vlastníka (ne ke dni prodeje) a pojišťovna Vám vrátí přeplatek na pojištění.

Vyřazení vozidla z evidence

Vozidlo z evidence můžete vyřadit trvale i dočasně. V obou případech je to relevantním důvodem k ukončení smlouvy o povinném ručení. Je pouze potřeba vyřídit a následně pojišťovně doložit vyřazení vozu z evidence. Smlouva je pak ukončena ke dni vyřazení vozu z evidence a pojišťovna Vám vrátí přeplatek na pojistném.

Nezaplacení pojistného

Smlouva také vždy automaticky zaniká při nezaplacení pojistného. V takovémto případě tím ale nezaniká povinnost klienta řádně uhradit všechny pohledávky, které vznikly ještě za doby platnosti smlouvy. Pojišťovna má na řádné uhrazení pojistného nárok a to včetně poplatků za zpoždění plateb apod.

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 1
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/povinne_ruceni.png