CENTROPOL ENERGY, a.s.

  1. Hlavním předmětem podnikání společnosti Centropol Energy, a. s. je prodej silové elektřiny a zemního plynu.
  2. Své služby nabízí běžným domácnostem, podnikatelům i zákazníkům z řad velkoodběratelů.
  3. Na trhu s elektřinou se společnost pohybuje již od roku 2002 a od roku 2009, po liberalizaci trhu s plynem, rozšířila své působení i na obchodování se zemním plynem.

Produkty společnosti

Centropol BLIK 2017

Centropol e-OPTIMUM 2017

Centropol Energy Optimum

Centropol Moje energie 2017

Centropol Optimum

Centropol Premium 2016

Centropol Stabilita 2017

Centropol Start 2017

Více informací o Centropol Energy, a.s.

  • Skupina CENTROPOL ENERGY je jedním ze zakladatelů Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE), která podporuje liberální trh s energiemi a zkvalitnění služeb konečným zákazníkům.
  • Společnost je jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu s energiemi v ČR. Nyní se profiluje také jako plnohodnotný virtuální operátor.
  • Cílem společnosti je především spokojenost zákazníků. Proto klade důraz na vysokou profesionalitu, spolehlivé služby a efektivitu v poskytování nabídek i v péči o zákazníka.
  • Vedle nízkých a výhodných cen nabízí kvalitní služby, odbornost a zákaznickou péči na vysoké úrovni.

CENTROPOL ENERGY, a.s.
Oficiální webové stránky
www.centropol.cz

IČ:
25458302
Zelená linka:
840 22 22 22
Kontaktní e-mail:
obchod@centropol.cz