Zorientujte se ve vyúčtování plynu

 

Představuje pro vás faktura za zemní plyn španělskou vesnici? Není se čemu divit. Vyznat se v obsáhlém několikastránkovém dokumentu není snadný úkol. V obrazovém průvodci zjistíte, za co, kolik a komu platíte.

Každý dodavatel má svou vlastní podobu vyúčtování. Ačkoli se faktury graficky liší, musí všechny respektovat platnou energetickou legislativu. Každý dokument je rozdělen do třech částí (A až C), přičemž každá musí povinně obsahovat celou řadu údajů. Na příkladu vyúčtování od Pražské plynárenské vám vysvětlíme, jak se vyznat ve změti čísel.

 

Část A – souhrnný přehled

1) Identifikační údaje dodavatele

V hlavičce najdete kontaktní a identifikační údaje společnosti, včetně adresy, IČ a DIČ. Pravý sloupeček je pro vás zajímavější. Každá faktura má své unikátní číslo, podle kterého je možné ji dohledat. Za zmínku stojí také specifikace zákaznické skupiny. V uvedeném příkladu se jedná o vyúčtování domácnosti.

2) Fakturační údaje odběratele

Kolonka fakturační údaje obsahuje trvalou a doručovací adresu pro případ, že by se lišila od odběrného místa. Následuje slovní vysvětlení faktury s popisem skutečného odběru v m³ a MWh. Pro převod mezi jednotkami se využívá přepočtový koeficient tzv. spalné teplo. Podrobnější vzorec najdete na druhé straně vyúčtování.

Každá faktura musí obsahovat informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné. Zároveň musí být vymezeno zúčtovací období.

3) Platební podmínky

Důležitou položku představuje variabilní symbol, který slouží k identifikování platby. Pokud byste při placení uvedli špatný VS, hrozí, že vám nebude platba započtena. Na úvodní stránce každého vyúčtování naleznete také datum splatnosti.

4) Souhrnný přehled

Sem míří oči všech zákazníků. Z přehledné tabulky byste se měli okamžitě dozvědět, jestli budete doplácet nebo na vás čeká odměna v podobě přeplatku. Dodavatelé jsou povinni uvádět fakturované částky s daní a bez ní, také zde najdete částku, kterou jste zaplatili na zálohách. Podrobnější rozpis spotřeby naleznete v části B.

Přeplatky do 100 Kč, respektive do 200 Kč (záleží na podmínkách dodavatele) se nevracejí, ale převedou se do následujícího fakturačního období.

5) Zálohy na další období

Dle spotřeby za minulého zúčtovací období vám dodavatel navrhne nový splátkový kalendář. Pokud nesouhlasíte s frekvencí plateb nebo výší záloh, máte právo na změnu. Právě z důvodu možné reklamace se nová výše zálohy zohledňuje až po dvou měsících od data vystavení faktury.

Část B – detailní rozpad cen

Oddíl B se u většiny dodavatelů podobá jako vejce vejci. Podrobné vyúčtování začíná upřesněním odběrného místa. K jednoznačné identifikaci se využívá unikátní EIC kód, který najdete na plynoměru.

 

1) Přehled zaplacených záloh

Přehled všech zaplacených záloh samozřejmě nemůže chybět. Platby, které jste uhradili po datu odečtu plynoměru, budou zohledněny až v následujícím vyúčtování.

2) Detail spotřeby

Detailní nástin spotřeby slouží k dodatečné kontrole. Spotřeba se uvádí jak v m³, tak MWh. Zjistíte též počáteční či konečný stav plynoměru. Informace o tom, jakým způsobem proběhl odečet plynoměru, se maskuje pod nic neříkající kódy. V případě ukázkové faktury se jedná o varianty „03“ a „A“. Zkratka „03“ říká, že proběhl fyzický odečet pomocí načtení čárového kódu. Zatímco označení „A“ se používá pro automatický odhad.

Lámete si hlavu nad tím, proč plynoměr udává spotřebu v metrech krychlových, ale nakonec platíte za megawatthodiny? Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. Spálením 1 m³ plynu ze dvou různých zdrojů může vzniknout rozdílné množství energie. Právě energetickou efektivitu udává spalné teplo. Průměrná hodnota 1 m³ = 10,55 kWh.

Poslední neznámou položkou v tabulce je přepočítací neboli objemový koeficient. Jedná se o číslo, které se používá k přepočtu objemu plynu naměřeného plynoměrem. Tato hodnota se mění v závislosti na teplotě a tlaku okolního prostředí. Právě přepočítací koeficient slouží jako korekce, aby nedocházelo k nepřesnostem ve vyúčtování.

3) Platba za distribuci a služby operátora trhu

Konečné ceny plynu se skládají z více částí. Zjednodušeně se dá říct, že platíte nejen za odebranou energii, ale i za provoz přenosové soustavy. Právě poplatky za distribuci míří na údržbu plynovodní sítě. Ceny, napevno stanovuje Energetický regulační úřad. Patří sem i platby za služby operátora trhu, jejichž současná výše odpovídá 2,13 Kč za MWh.

4) Platba za ostatní služby dodávky

V tabulce ostatní služby najdete prodejní ceny zemního plynu včetně řady dodatkových informací. Komoditní složka ceny udává vaši skutečnou spotřebu. Množství spotřebované energie je vyjádřeno nejen v MWh, ale také v penězích. Stálý měsíční plat je paušál, který dodavateli automaticky platíte bez ohledu na spotřebu.

Obě položky spadají do tzv. neregulovaných poplatků. Jejich výši si určuje každý dodavatel sám na základě své obchodní strategie. Díky tomu dochází i k několika tisícovému cenovému rozpětí mezi společnostmi.

5) DPH a daň ze zemního plynu

Na domácnosti se daň ze zemního plynu nevztahuje, proto je na faktuře uvedena nula. Ovšem daň z přidané hodnoty platí pro všechny odběratele. Od 1. 1. 2013 je sazba za zemní plyn 21 %.

Část C – užitečné informace

Závěrečná část obsahuje užitečné informace, kontakty na dodavatele i státní instituce. Pokud chcete reklamovat vyúčtování, najdete na úplném konci dokumentu náležité informace.

 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 2
 

 
50 rad a tipů jak ušetřit na energiích
ebook
Chcete zjistit, jak doma ušetřit na energiích? Zadejte do políčka níže svou emailovou adresu a my vám eknihu ZDARMA zašleme.
Děkujeme za zájem o náš e-book.
Vyskytla se neočekávaná chyba, zkuste to prosím později.