Často kladené dotazy - vše o penzích

 

Chcete vědět, jak funguje penzijní připojištění? Jaké jsou v ČR penzijní fondy a jak celé penzijní připojištění funguje? V následujícím seznamu najdete odpovědi na svoje otázky.

1. Co je to penzijní připojištění?

Penzijní připojištění (pozor, neplést s důchodovým pojištěním) je druh dlouhodobého, výhodného a bezpečného spoření. Jeho cílem je umožnit každému občanovi zabezpečit se na čas důchodu formou doplňkových příjmů, které bude po splnění stanovených podmínek čerpat z naspořených zdrojů. Jedná se o dlouhodobé spoření, které je podporováno státem.

2. Je penzijní a důchodové pojištění jedno a to samé?

Ne není. Jedná se o zcela odlišné produkty, i když oba produkty mají stejný cíl zvýšit životní standard klientů v důchodovém věku. Důchodové pojištění je formou životního pojištění, kdy je klientovi po dosažení stanoveného věku měsíčně či jednorázově vyplacena uspořená částka. Na rozdíl od penzijního připojištění se na důchodové pojištění nevztahují státní příspěvky.

3. Kolik a jaké jsou v ČR penzijní fondy?

V ČR v současné době funguje 9 penzijních fondů, které obdržely licenci od ČNB. Jedná se o tyto fondy: AEGON Penzijní fond, a.s., Allianz penzijní fond, a.s., AXA penzijní fond, a.s., ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., Generali penzijní fond, a.s., ING Penzijní fond, a.s., Penzijní fond České pojišťovny, a.s., Penzijní fond České spořitelny, a.s., Penzijní fond Komerční banky, a.s.

4. Kdo může penzijní připojištění uzavřít?

Penzijní připojištění je určeno pro všechny osoby starší 18 let, které mají trvalý pobyt v ČR, a pro osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území jiného státu EU. Osoba musí mít rovněž uzavřeno důchodové nebo veřejné zdravotní pojištění v ČR. Horní věková hranice osob není nijak omezena.

5. Jak vlastně funguje penzijní připojištění?

Penzijní připojištění funguje na principu pravidelných měsíčních příspěvků, které je ale možné poukázat i např. jednorázově či za jiná delší časová období. K těmto příspěvkům se pak klientovi přičítá měsíční státní příspěvek stanovený podle částky, kterou si klient měsíčně spoří. Rovněž klient získává podíl na zisku svého penzijního fondu, příspěvek zaměstnavatele a může využívat možností daňové úlevy. Do fondu klienta mohou přispívat také třetí osoby (např. příbuzní klienta).

Peníze se vyplatí odkládat i na spořicí účet Vybrat nejvýhodnější účet

6. V čem spočívají obecné výhody penzijního připojištění?

Jedná se o výhodné a bezpečné uložení investic, které podléhá státnímu dozoru a které je velmi efektivním způsobem vytvoření finanční rezervy na seniorský věk. Penzijní spoření podléhá pravidelným měsíčním příspěvkům státu a umožňuje roční daňové úlevy (obojí stanoveno dle výše klientova měsíčního příspěvku). Navíc je zde možnost získat příspěvky od zaměstnavatele nebo třetích osob.

7. Jak funguje penzijní fond?

Penzijní fond je společnost (licencovaná ČNB), která spravuje příspěvky klientů (účastníků fondu, kteří do něho pravidelně spoří) a státu, který poskytuje klientům státní příspěvek. Fond podléhá státnímu dozoru. Tyto příspěvky fond v souladu se zákonem a stanovenými pravidly investuje (investovat smí do akcií a podílových listů, dluhopisů, nemovitostí a movitých věcí, hypotečních zástavních listů) a to jak v ČR tak v zahraničí v členských zemích OECD. Výnosy získané z investic pak fond každoročně rozděluje mezi účastníky fondu - vždy rozděluje min. 85 % výnosů.

8. Jaké jsou státní příspěvky na penzijní připojištění?

Stát účastníkovi penzijního připojištění poskytuje státní příspěvek, jehož výše je stanovena podle výše účastníkovy měsíční splátky. U smluv uzavřených do 30. 12. 2012 se státní příspěvek pohybuje od 50 Kč (při spoření minimální částky 100 Kč měsíčně) do 150 Kč (při spoření měsíčně 500 Kč a více ). U smluv uzavřených od 1. 12. 2012 je maximální výše státního příspěvku zvýšena na 230 Kč (při ukládání měsíční částky 1000 Kč a více), rovněž je ale stanovena vyšší minimální částka pro nárok na minimální státní příspěvek a to na 300 Kč.

9. Jak se naspořené prostředky dají čerpat?

Prostředky z penzijního fondu může účastník čerpat buď formou penze, jednorázového vyrovnání nebo tzv. odbytným. Penzí existuje několik druhů (starobní, invalidní, pozůstalostní, výsluhová) a každá je vyplácena podle přesně stanovených podmínek. Místo pravidelně vyplácené penze je možné po splnění daných podmínek vybrat vše formou jednorázového vyrovnání. V případě, že je připojištění ukončeno před vznikem práva na penzi či výběr, získává účastník tzv. odbytné, které je vyplacené nebo účastníkovi nebo pozůstalým.

10. Jaký je rozdíl mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním pojištěním?

V principu se jedná o to samé, kdy lidé spoří do penzijních fondů za možnosti využití státní podpory. Nicméně v určitých detailech a vlastnostech se produkty liší. Hlavní rozdíl je ten, že o penzijním připojištění se hovoří pouze u smluv uzavřených do 30. 11. 2012, všechny pozdější smlouvy už jsou uzavírány jako doplňkové penzijní spoření a vztahují se na ně nové podmínky.

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0