Jaká je cena zhotovení plynové přípojky

 

Stavíte nový dům a chcete do něj zavést zemní plyn? Připravte se na nekonečné byrokratické kolečko. Kromě času budete muset obětovat i desítky tisíc korun. Zbudování nové přípojky a napojení odběrného místa není levná záležitost.

Plynová přípojka – cena zbudování se pohybuje kolem 20 000 až 40 000 korun.  Cena zhotovení plynové přípojky

Přesnou kalkulaci prací vám provedou stavební firmy na požádání. Než podepíšete smlouvu o realizaci plynové přípojky, nechte si předložit propočty od více firem. Ceny se mohou značně lišit. Celkové náklady na vybudování se odvíjí od celé řady faktorů. Záleží především na způsobu provádění, délce a materiálu. Za co se mimo jiné platí?

  • Montáž potrubí přípojky až po hlavní uzávěr.
  • Zbudování skříně hlavního uzávěru plynu (HUP).
  • Zemní práce – výkop jámy, vysypání výkopu pískem, následné zavezení jámy, pokládka dlažby nebo asfaltu.
  • Geodetické zaměření, revize soustavy.  
Vzorový příklad
Paušální náklady za zpracování PD, inženýring 10 000,- Kč
Náklady na výkop, montáž a materiál přípojky v délce 2 m 17 686,- Kč
Náklady na každý další započatý 1 m přípojky 1 368,- Kč
Cena zhotovení plynové přípojky 30 422,- Kč
 

Výkopové práce stojí tisíce korun

Cena za zemní práce se odvíjí od místních podmínek a délky výkopu. Pokud potřebujete vykopat jámu o délce několika metrů, může se cena vyšplhat až na desítky tisíc korun. Když si vše provedete svépomocí, výrazně ušetříte. Každý výkop má ale svá pravidla. Plynové potrubí se ukládá do ochranného pískového lože, a to do minimální hloubky 0,5 metru.

Ceny ručního výkopu bez odvozu zeminy se pohybují od 500 až do 1 000 Kč za m³. K ceně je samozřejmě nutné připočítat i opětovné zaházení výkopu a zhutnění terénu.

Neplaťte za plyn víc, než musíte. Správnou volbou dodavatele můžete ušetřit tisíce korun ročně!

Odkup plynové přípojky

Postavenou přípojku můžete odprodat do majetku provozovatele distribuční soustavy. Kolik vám distributor zaplatí, záleží na:

  • zatížení přípojky – vypočítává se jako podíl mezi předpokládanou roční dodávkou plynu a délkou přípojky po hlavní uzávěr plynu.
  • pořizovací hodnotě přípojky – dokládá se fakturami, nebo se kalkuluje podle ceníku distributora. Pořizovací hodnota se uvádí bez DPH.

Vzorový příklad: RWE odkup plynové přípojky

V Pardubickém kraji si pětičlenná rodina postavila dům a na své náklady zbudovali i novou plynovou přípojkou o délce 4 metry. Za kolik peněz RWE vykoupí přípojku?

Celková předpokládaná roční dodávka plynu = 2000 m3
Délka přípojky = 4 m

Zatížení (dle vzorce) = roční dodávka / délka přípojky = 2 000 / 4 = 500 m3
Výkupní cena dle ceníku: 100 %

Zdroj: Ceník služeb RWE 

Který dodavatel plynu je nejlevnější?Srovnat ceny

Jaký je postup při zřízení plynové přípojky

1. Žádost o připojení

Než se vrhnete na budování plynovodní přípojky, musíte nejdříve podat žádost o připojení k distribuční soustavě. V hlavním městě se o rozvod plynu stará společnost Pražská plynárenská, v jižních Čechách společnost E.ON a potrubí ve zbytku České republiky opečovává RWE.

2. Projektová dokumentace

 

Kdo je technický partner

Distributoři mají uzavřené smlouvy se stavebními firmami, které vám zbudují přípojku plynu na klíč. Zařídí za vás vše od administrativy až po samotnou realizaci projektu.

 

Až podepíšete smlouvu o připojení s příslušnou energetickou společností, můžete se vrhnout na přípravu projektové dokumentace. Řeší přívod plynu do objektu, vnitřní rozvody, umístění spotřebičů, jejich druh a výkon. Dokumentaci vyhotoví pouze certifikovaný odborník nebo smluvní partneři distributora plynu.

3. Stavební povolení

Až budete mít vypracovaný projekt a smlouvu o připojení k distribuční soustavě, vaše kroky povedou na příslušný stavební úřad, který vám musí vydat stavební povolení. Na rozhodnutí má 30 dní.

4. Zhotovení vnitřní instalace a revizní zpráva

Po udělení povolení se může začít budovat vnitřní vedení plynu až po hlavní uzávěr umístěného na hranici pozemku. Po dokončení stavby je nutné uskutečnit tlakovou zkoušku a sepsat revizní zprávu.

5. Zhotovení přípojky

Po dokončení vnitřních rozvodů může dojít k samotné stavbě přípojky. Jak už bylo řečeno, cena zhotovení plynové přípojky se pohybuje v řádech desetitisíců.

6. Uzavření smlouvy o dodávkách plynu a montáž plynoměru

Dříve než začnete odebírat plyn, musíte uzavřít smlouvu s dodavatelem. Nevíte kterého si vybrat? Vyzkoušejte kalkulačku cen plynu.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 29