Rodina vs. peníze: Jak si Češi stojí na finančním poli? A myslí na zadní vrátka?

 

​O Skotech se traduje, že jsou extrémně spořiví. Italové si zase údajně libují ve značkovém oblečení, i kdyby měli bydlet v chatrči. Ale co Češi? Jaký je jejich vztah k penězům? Umějí s nimi zacházet, mají přehled o svých výdajích, nebo se ve financích spíše ztrácejí? Znají způsoby, díky nimž mohou efektivně ušetřit? A myslí na zadní vrátka pro případ, že by je potkaly nenadálé těžkosti? Na tyto otázky se pokusíme se najít odpovědi a v novém seriálu zaměřeném na rodinné finance si postupně ukážeme, jak rozumně a zodpovědně nakládat s finančními prostředky.

Zvládne se česká rodina vyrovnat s nenadálými finančními těžkostmi?Rozumí české rodiny financím? A učí finanční gramotnosti i děti? 

 

Rodinné finance v kostce

Problematika rodinných financí, finanční gramotnosti a zodpovědného přístupu k penězům bude tématem našeho nového seriálu. Připravujeme pro vás účinné rady a tipy, jak se vyrovnat s nepříznivými situacemi, ale také jak spořit, aby se vaše úspory skutečně zhodnocovaly.

 

Ale nejdříve fakta. Finanční gramotnosti a vztahu Čechů, Moravanů i Slezanů k penězům se věnuje celá řada projektů. Stejně tak v minulosti proběhlo mnoho průzkumů, z nichž vyplynulo, že obyvatelé České republiky mají v zodpovědném přístupu k financím určité rezervy

Tématu financí se dotýká i projekt Česká rodina žije, za nímž stojí Nadace pojišťovny Kooperativa. Jeho cílem je zmapovat, jak žije a jaké má zvyky „průměrná“ česká rodina. Potřebné informace nadace získala prostřednictvím rozsáhlého sociologického výzkumu, do něhož se zapojilo na 700 responentů, ale také díky zevrubnému pozorování běžného života šestice českých rodin. Co průzkum zjistil o finančních návycích Čechů?

Někteří Češi mají o financích dobrý přehled, u jiných je situace slabší.Většina Čechů se snaží chovat úsporně, přesto 6 % rodin nemá přehled o vlastních financích. 

Čeští dospěláci: Někteří se vyznají, jiní ve financích tápou

Šetření mezi českými rodinami ukázalo, že mnoho z nich si své výdaje hlídá a udržuje si přehled o tom, jak si na finančním poli stojí. Některé finanční produkty znají Češi lépe, jiné jsou pro ně velkou neznámou. Mnoho rodin také myslí na zadní vrátka pro případ ztráty zaměstnání nebo nenadálých větších výdajů. 

Situace ovšem není pouze růžová. Celých 6 % rodin nemá o svých výdajích vůbec přehled, a proto je může neočekávaný výpadek příjmů nepříjemně zaskočit. Strašákem, který ohrožuje rodinné svazky, je rozvod,  kvůli němuž se každý třetí Čech dostává do finanční tísně. Ta ohrožuje také 13 % z těch, kteří se rozhodli zanechat zaměstnání kvůli péči o nejstarší členy rodiny.

Jak si stojí české domácnosti:

 • 75 % domácností uvedlo, že se jim daří vytvářet si finanční rezervu pro horší časy,
 • 72 % lidí si myslí, že z finančních produktů nejlépe rozumí kreditním kartám,
 • 70 % z těch, kteří se obávají ztráty zaměstnání, si tvoří finanční rezervy pro případ nouze,
 • 66 % domácností se snaží šetřit, žít úsporněji a nakládat s financemi s rozmyslem,
 • 65 % rodin si tvoří finanční zásoby pro případ ztráty bydlení,
 • 57 % dotazovaných vůbec nechápe princip fungování termínovaných vkladů,
 • 24 % rodin má detailní přehled o rodinných příjmech a výdajích,
 • 13 % lidí rozpad manželství a následný rozvod z finančního hlediska nijak nezasáhne,
 • 6 % domácností nemá o rodinných financích žádný přehled,
 • 6 % lidí má vypůjčené peníze v rámci rodiny, jinak se Češi raději spoléhají na bankovní či nebankovní instituce.

České děti: Kapesné a finanční gramotnost už od školky 

S finanční gramotností nejdál dojdeš, myslí si velká část Čechů, a proto se snaží povědomí o hodnotě peněz vštěpovat i svým potomkům. Mnoho českých rodin zapojuje děti do hovorů a penězích, aby jejich nejmladší získávali přehled o tom, jak s nimi správně nakládat, neboť taková dovednost se jim v dospělosti bude hodit

TIP

Zajímá vás, jak na rodinné finance?

 

Více než 8 z 10 Čechů si myslí, že vhodným prostředkem, jak děti naučit zacházení s penězi, je kapesné. Děti tak mohou samy rozhodovat o svých výdajích –  je jen na nich, zda si budou část peněz odkládat do kasičky, nebo částku bez rozmyslu utratí. Čtyři pětiny rodičů považují za rozumné měsíční kapesné pro desetiletého školáka částku 200 korun.

Děti a peníze v číslech:

 • 98 % rodičů souhlasí s tím, že by se dětem měly vštěpovat základy pravidel zodpovědného zacházení s penězi,
 • 85 % rodičů považuje za správné, aby děti dostávaly kapesné,
 • 79 % rodičů považuje částku 200 korun za adekvátní kapesné pro desetiletého školáka,
 • 71 % rodičů si myslí, že základy finanční gramotnosti by děti měly získat již v rodině,
 • 64 % Čechů spoří dětem na budoucnost,
 • 54 % rodin řeší rodinné hospodaření s dětmi (příjmy, výdaje a jejich účel),
 • 34 % rodičů se domnívá, že správnému přístupu k penězům by se děti měly začít učit už v předškolním věku,
 • 22 % rodičů se obává, že dětem ve finanční oblasti nedokáže poradit,
 • 3 % rodičů by vštěpování principů finanční gramotnosti nechala pouze na škole.
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 8