Zpět nahoru

Zažádejte si v rámci akce „Ona Dnes“ online o kreditní kartu Citi Life a po její aktivaci a použití získáte bonus 2000 Kč na Vaše nákupy.

 

Akce ukončena 30. 4. 2015

Jak získat bonus 2000 Kč
 • Po vyplnění krátkého formuláře pokračujte na dokončení online žádosti.
 • Po schválení žádosti o kreditní kartu
  si ji aktivujte a použijte v obchodě nebo na internetu do 30 dnů od vydání karty.
 • Od Ušetřeno.cz obdržíte do 15 dnů od použití karty bonus 2000 Kč.
Výhody kreditní karty
Citi Life
 • Bonus 2000 Kč po aktivaci a použití kreditní karty Citi Life
 • Odměna 2 % ve formě Citi Life Prémií
  až do výše 1000 Kč měsíčně z Vašich nákupů
 • Slevy až 25 % u partnerů programu
  Citi Club
 
 
 

Podmínky portálu Ušetřeno.cz

Ušetřeno.cz Finanční služby, a.s.
se sídlem: Lomnického 1742/2a, Praha 4, PSČ 140 00
IČ:24684295, DIČ:CZ24684295,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165891
pro využívání on-line aplikace umístěné na internetové adrese www.usetreno.cz
 

Kliknutím na tlačítko "odeslat" dávám dobrovolně souhlas společnosti Citibank Europe plc, organizační složka ("Citibank") ke shromažďování a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
   1. v rozsahu mnou poskytnutých informací;
   2. k účelu kontaktování pro poskytnutí informací o nabídce bankovních produktů společnosti Citibank a k účelu
       prezentace takové nabídky;
   3. po dobu nezbytně nutnou ke zpracování takové nabídky bankovních produktů.

Souhlasím, aby mi společnost Citibank nabízela své bankovní produkty a jiné obchody nebo služby; tento souhlas jsem kdykoli oprávněn/a písemně odvolat. Beru na vědomí ujištění společnosti Citibank, že veškeré informace mnou výše uvedené považuje za přísně důvěrné a použije je výhradně způsobem stanoveným v tomto ujištění o důvěrnosti informací.

Souhlasím dále s tím, že osobní údaje uživatele v rozsahu jméno, příjmení, telefonní a emailové spojení, mohou být společností poskytnuty Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ: 28198131, DIČ: CZ28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 59288 (dále jen "Citibank"), a to za účelem a do doby zpracování žádosti o Citi kreditní kartu či jiný bankovní produkt a službu.

Souhlasím také s tím, že Citibank po schválení a vydání Citi kreditní karty, sdělí společnosti tuto skutečnost za účelem vyplacení hodnoty bonusu v souvislosti s kampaní "Ona Dnes", jakož i informace o variabilním symbolu Citi kreditní karty tak, aby mohl být společností tento bonus vyplacen.