Co mohou garantovat prodejci energií?

 

Ať už si vyberete jakéhokoli dodavatele elektřiny nebo plynu, část výsledného vyúčtování stejně podléhá státní regulaci. Kolik vlastně platíme za samotnou energii, a kam míří další poplatky? Je možné zafixovat si dlouhodobě cenu, která je výhodná už dnes?

Energetický trh je formálně liberalizovaný. Firmy a zákazníci jsou teoreticky osvobozeni od státního dozoru, takže mohou libovolně nabízet a poptávat elektřinu a zemní plyn. Praxe je poněkud komplikovanější, zvídavý spotřebitel ale přilepší rodinnému rozpočtu poměrně snadno!

Vyúčtování za elektřinu určuje především stát

Nechoďme kolem horké kaše, nahlédněme do konkrétní faktury. Dominantním dodavatelem proudu a zároveň správcem elektrické rozvodné sítě na většině tuzemského území je společnost ČEZ. Navštivme běžnou ostravskou domácnost, která od polostátního giganta kupuje elektřinu pod názvem "Comfort D-Standard". Za svícení, vaření a provoz elektrospotřebičů dostane rodina roční vyúčtování kolem 14 tisíc korun. Kdo si peníze rozdělí?

Asi 40 % připadne správci rozvodné sítě, tedy společnosti ČEZ. 10 % půjde na podporu obnovitelných zdrojů energie (například slunečních a větrných elektráren). 21 % představují odvody státním institucím a podnikům, především daň z přidané hodnoty (DPH). Teprve zbylých 30 % vyúčtování pokrývá samotnou energii, a jediná tato složka ceny vzniká skutečně tržně! Volbou dodavatele elektřiny tedy ovlivníte menšinu účtu, zbylé odvody podléhají státní regulaci.

Na cenu zemního plynu má rozhodující vliv odběratel

Praktické příklady bývají stručné a informačně výživné, proto zůstaňme v terénu. V plynárenství má dominantní postavení skupina RWE, která je největším prodejcem zemního plynu, a navíc je správcem rozvodné sítě ve většině tuzemska. Za celoroční vytápění rodinného domu naúčtuje plzeňské rodině asi 46 tisíc korun, přičemž na faktuře bude napsáno "RWE plyn Standard".

Tentokrát stát reguluje přibližně jenom třetinu celkové sumy, pokud do ní zahrneme i DPH. Asi 67 % vyúčtování domácnost zaplatí za samotnou energii, přičemž dodavatele zemního plynu si smí svobodně vybrat!

Fix 2014: Má smysl fixovat cenu energie?

Je zřejmé, že i po liberalizaci trhu mají energetické firmy omezené manévrovací pole. Musejí přijmout daňovou politiku státu, nepohnou ani s poplatky za správu rozvodných sítí (drátů a plynovodů). Mohou ale zlevňovat, zdražovat, nebo ve speciálních produktech dlouhodobě garantovat neměnnou cenu samotné elektřiny a plynu. Jaké příležitosti skýtá svobodný trh pro českou domácnost?

Již jsme zmínili základní produkty dominantních dodavatelů. Tarif elektřiny Comfort D-Standard od společnosti ČEZ, stejně jako RWE plyn Standard může být letos ještě několikrát zlevněn, anebo zdražen. Burzovní vývoj je poslední dobou pro spotřebitele příznivý, každý cenový pokles má však svoje dno. Jakmile dojde opětovně ke zdražování, výhodou může být fixovaný produkt. Příkladem je Fix2014 od společnosti E.ON, která nabízí stejnou cenu elektřiny a plynu do konce roku 2014!

Vraťme se ke dvěma modelovým příkladům. Oproti základním produktům dominantních dodavatelů, Fix2014 je už nyní levnější. Při odběru elektřiny dosahuje úspora řádově stokorun, v případě zemního plynu dokonce tisícikorun ročně.

ELEKTŘINA ZEMNÍ PLYN
Lokalita: distribuční území ČEZ
Roční spotřeba: 2 500 kWh
Lokalita: distribuční území RWE GasNet
Roční spotřeba: 30 MWh
ČEZ: Comfort D-Standard 14 182 Kč RWE: RWE plyn Standard 46 282 Kč
E.ON: Fix2014 13 851 Kč E.ON: Fix2014 41 734 Kč
Současná roční úspora 331 Kč Současná roční úspora 4 548 Kč

Pozn.: Ceny jsou aktuální a kompletní, včetně DPH. V případě elektřiny počítáme se sazbou D02d a hlavním jističem velikosti 3x25 A. Distribuční území ČEZ nezahrnuje pouze Prahu, jižní Čechy a jižní Moravu. Distribuční území RWE GasNet spojuje střední, severní a západní Čechy.

 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0