Daňové odpočty a zaměstnanecké příspěvky na životní pojištění

 

Zaměstnanecké příspěvky na investiční životní pojištění jsou zajímavým benefitem. Oblíbili si je jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Na rozdíl od zvýšených prémií se při splnění určitých podmínek nezdaňují, takže příspěvek je v plné výši. Stát podporuje životní pojištění i formou snížení daňového základu.

životní pojištění Jednou z výhod životního pojištění je možnost ušetřit na daních. Maximální odečitatelná částka činí pro zaměstnance i pro osoby samostatně výdělečně činné 12 000 Kč ročně. Jenže na odpočty ze základu daně z příjmů nemáte nárok vždy. Musíte splnit hned několik podmínek. Základním předpokladem je, že si pojištění platíte sami a nehradí vám ho zaměstnavatel. Smlouva životního pojištění musí překračovat alespoň pětileté období. Další omezení se týká věku. Výplata pojistného plnění nesmí proběhnout před dosažením šedesáti let. Mezi zákonné podmínky patří minimální pojistná částka na dožití. V případě pojistných smluv na  5–15 let musí být minimální výše 40 000 Kč a u smluv nad 15 let 70 000 Kč. Sleva na daních se vás bude týkat pouze v momentě, když si sjednáte pojištění pro případ smrti a dožití.

Z výše jmenovaného plyne, že majitelé rizikového životního pojištění nemají na srážky odvodů nárok. Výhody spojené s odečty se týkají investičního, kapitálového, důchodového a univerzálního životního pojištění.

Zaměstnavatel přispívá na životní pojištění

Od začátku roku 2013 platí nová změna a zaměstnanecké příspěvky jsou ještě výhodnější. Pokud vám zaměstnavatel přispívá na životní pojištění, dosáhne daňová úspora dokonce až 30 000 Kč. V minulosti se jednalo o 24 000 korun. Příspěvek do třiceti tisíc je osvobozen od daně z příjmů i od platby sociálního a zdravotního pojištění. Platí to pro obě strany pracovního vztahu – zaměstnance i zaměstnavatele. Příspěvky od zaměstnavatele nemůžete zahrnout do svých daňových odpočtů. Protože by se jednalo o dvojí výhodu.

Nedodržení podmínek pojištění

Předčasné ukončení smlouvy o životním pojištění bude mít negativní dopad na vaši peněženku. Pokud jste uplatňovali odpočty ze základu daně, stát po vás bude dodatečně vyžadovat vrácení uspořených peněz. Pojištěný je povinen podat daňové přiznání a v něm jako příjem uvést součet částek, o které mu byl v příslušných letech základ daně snížen z důvodu zaplaceného pojistného.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/zivotni_pojisteni.png