Hypotéky a nový občanský zákoník

 

Od 1. ledna začal platit nový občanský zákoník, který zrušil, změnil nebo upravil více jak 200 stávajících předpisů. S čím musíte počítat při čerpání hypotéky? Víte, že dům a pozemek jsou nově chápany jako jeden celek? Co to znamená právě pro vás? Poradíme vám.

Dům a pozemek jedno jsou

Nejpodstatnější změnou je nová definice nemovitosti. Jestliže do konce roku 2013 byly pozemek a stavba chápány jako dvě samostatné věci, a samostatně byly i zapsány do katastru nemovitostí, s novým občanským zákoníkem je tomu jinak. Ten totiž přebírá model, který je běžný všude ve světě, a podle kterého je pozemek a budova na něm stojící chápán jako jeden celek. Stavba se tak automaticky stává součástí pozemku a v katastru je zapsána jako jedna nemovitost, jako pozemek, jehož součástí je například rodinný dům.

osobní automobil 

V praxi to tedy vypadá tak, že pokud postavíte dům na pozemku, který vlastní někdo jiný, je tento dům vlastnictvím toho, komu pozemek patří. Neděste se, i tuto situaci je možno předem řešit. Nový občanský zákoník totiž zavádí tzv. „právo stavby,“ které se zřídí smlouvou mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem. Právo stavby je poskytováno na dobu 99 let s tím, že může být prodlouženo a může být také předmětem dědického řízení. Současně nabýváte předkupní právo na pozemek, na kterém stojí váš dům a rovněž majitel pozemku získá předkupní právo na váš dům.

Nestihli jste zapsat do katastru? Bude to složitější…

Výše popsané změny se citelně dotknou podmínek, za kterých je možné čerpat hypoteční úvěr. Problém nastane v momentě, pokud máte rozestavěnou stavbu a nestihli jste ji do konce roku 2013 zapsat do katastru nemovitostí. Mohlo se také stát, že stavba v této době nesplňovala podmínky pro zapsání, tedy nedosahovala výše alespoň prvního nadzemního podlaží. Od ledna už nebude možné rozestavěnou stavbu do katastru zapsat, bude totiž součástí pozemku. Tudíž by nemělo být možné ručit rozestavěnou stavbou a čerpat tak hypotéku. Banky jsou si naštěstí problému vědomy a stanovují různé postupy, jak budou situaci řešit. Například tím, že žadatel nějakým jiným způsobem než výpisem z katastru doloží existenci a stav rozestavěné stavby.

Jak si s touto situací banky poradí konkrétně, se dozvíme až v prvních měsících roku 2014.

Zdroj: www.partners.cz

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0