Provedeme vás možnostmi investování do podílových fondů

I jako malý investor můžete vydělávat na světovém finančním trhu.

Svěřte své peníze specialistům, pomohou vám je zhodnotit

Podílové fondy jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí zhodnocovat své peníze, ale nemají čas věnovat se kapitálovému trhu.

 • Nejjednodušší způsob pravidelného investování peněz.
 • Umožní vám přístup na domácí i zahraniční trhy.
 • Pokud doba vaši investice přesáhne 3 let, nepodléhá zisk zdanění.
 • Vaše finance spravují odborníci, kteří mají zkušenosti.
 • Nákup podílových listů bývá zatížen poplatky.
 • Spolu s vyšším očekáváním výnosu roste riziko.
 • Investice do otevřených podílových fondů není pojištěná.
 • Aktuálně nejsou podílové fondy vhodné pro krátkodobou investici.

Investiční příklad

O jakých částek mohu do podílových fondů investovat?

Investice:

už od 300 Kč

Začněte investovat do podílových fondů ještě dnes

Objevte své možnosti.

Fondy Smíšené fondy

Smíšené fondy

Umožňují najednou investovat do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.  Jsou vhodné pro střednědobou až dlouhodobou investici v investičním horizontu 3 roky a déle dle míry kolísání hodnoty jejich podílových listů. V závislosti na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu smíšených fondů se mění jejich rizikový profil.

Jak investovat do fondů
Dluhopisy Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy

Jsou vhodnou investicí na dobu delší než 2 roky. Jejich součástí jsou především státní a firemní dluhopisy. Mohou vám přinést o něco vyšší výnos než fondy peněžního trhu, ale za cenu vyššího rizika. Obzvláště pokud je část dluhopisového fondu denominována v cizích měnách, jeho kurz má tendenci více kolísat.

Jak investovat do fondů
Akcie Akciové fondy

Akciové fondy

Mají nejdelší investiční horizont (5 let) a v jeho průběhu výrazně kolísají. Proto patří mezi nejrizikovější, ale zároveň také dlouhodobě nejziskovější. Pokud do nich chcete investovat, je dobré vybrat si různé fondy s odlišným zaměřením, to sníží riziko. V dobře sestaveném portfoliu by měly jednotlivé fondy navzájem tlumit své poklesy.

Jak investovat do fondů
logo

Pro začínající investory

logo

Pro konzervativní investory

logo

K dlouhodobému investováníKurz investování zdarma


 • 5 základních investičních pravidel.

 • Tipy, jak nenaletět podvodníkům.

 • Odpovědi na vaše nejčastější otázky.


Zjistit více o online kurzu