Návod: Jak postupovat při dopravní nehodě

 

Nebezpečná ledovka a sníh bude strašit řidiče i v následujících dnech. Riziko kolize v zimních měsících dramaticky roste. Ať už nehodu způsobíte, nebo se stanete pouze obětí, jedná se o stresující zážitek. Pod tíhou okolností málokdo řeší situaci správně. Proto jsme pro vás připravili přehledný návod, jak postupovat při dopravní nehodě.

nehoda zmačkané plechyK nehodě se zmačkanými plechy a bez zranění nemusíte volat policii. 

Neštěstí nechodí po horách, ale po silnicích

Jakmile dojde ke střetu, neprodleně zastavte a zabezpečte místo nehody pomocí výstražného trojúhelníku. Zapněte varovná světla. Silniční provoz nadále pokračuje, dbejte na svou bezpečnost. Oblékněte si reflexní vestu a pohybujte se v okolí nehody nanejvýš obezřetně. Ujistěte se, že ostatní účastníci nehody vyvázli bez úhonu na zdraví. Ze zákona musíte poskytnout zraněným první pomoc.

Polici musíte k nehodě volat, když…

  • došlo ke zranění nebo úmrtí.
  • škoda na některém z havarovaných vozidlech přesáhla podle vašeho laického odhadu částku 100 000 korun.
  • hmotnou škodu utrpěla třetí osoba, která v havárii nefiguruje, například zničený plot.
  • vznikla škoda na příslušenství pozemní komunikace (svodidla, dopravní značka, semafor). V tomto případě nehraje výše škody žádnou roli.
  • nejste schopni uvést vozovku do původního stavu a obnovit plynulý provoz.
  • nedojde ke shodě mezi řidiči na podstatných okolnostech nehody a nedokáží se dohodnout, kdo z nich je viník.
Chcete mít výhodnější povinné ručení? Porovnat ceny na trhu

Nehoda s asistencí policie

Pokud musíte k nehodě volat policii, nebojte se, její výjezd je zcela bezplatný. Potíž je v tom, že než dorazí na místo, může to chvíli trvat. Pokud je potřeba obnovit provoz, vyznačte polohu automobilů sprejem, křídou nebo pískem. Pořiďte si dostatečnou fotodokumentaci. Policie sepíše protokol se všemi účastníky nehody. Důkladně si ho přečtěte. Podepište ho pouze tehdy, když souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě doplňte svůj pohled a případné námitky na postup policie.

Nehoda bez volání policie

Jestli se jedná o drobnou nehodu se zmačkanými plechy a bez zranění, volat policii není potřeba. V takovém případě musí účastníci kolize společně vyplnit formulář – Záznam o dopravní nehodě. Dokument není složitý. Stačí postupovat podle instrukcí. Záznam obsahuje identifikační údaje, místo a čas nehody, příčiny, průběh a následky. Součástí je i nákres. Vzhled dokumentu je po celé Evropě stejný, takže záznam snadno vyplní i cizinec. Formulář musí podepsat všichni účastníci nehody a každý si nechá jedno vyhotovení.

TIP

Udělejte něco navíc

Nad rámec svých povinností si pořiďte několik fotek nehody z různých úhlů. Stačí i z mobilního telefonu. Pokud jsou na místě svědci, obstarejte si na ně kontakt. Nikdy nevíte, kdy se vám tyto věci budou při jednání s pojišťovnou hodit.

 

Odtah nepojízdného vozidla

Jestli je vaše vozidlo po nehodě nepojízdné, kontaktujte asistenční službu pojišťovny. Tam vám poradí a zařídí odtah a servis u autorizované společnosti, se kterou má pojišťovna uzavřenou smlouvu. Vyhnete se tak lovcům nehod. Ti parazitují na otřesených lidech a účtují si ceny nad rámec pojistného plnění.

Nahlášení pojistné události

S nahlášením události neotálejte. Neprodleně dodejte pojistiteli záznam o dopravní nehodě, poskytněte své fotografie i svědecké výpovědi. Technik pojišťovny ještě prohlédne, zdali stav poškození automobilu odpovídá popisu. Pak už následuje likvidace škody pojišťovnou.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 2