Jak na sebe přepsat plyn a elektřinu

 

Je lepší třikrát vyhořet, než se jednou stěhovat. Se změnou adresy se musíte připravit na množství úředních formalit. Jednou z nich je i přepis odběrného místa. Víte, jak celý proces probíhá a co je k němu potřeba?

freeimages.com plynomerPřevod odběrného místa se dá vyřídit za jeden den Hned na začátek Vás můžeme uklidnit. Převod měřidel není náročný administrativní proces. Stačí správné načasování, spolupráce stávajícího a nového odběratele, vyplnit několik jednoduchých formulářů a celý přepis energií proběhne hladce bez přerušování dodávek. Osobně na pobočce se dá celá akce vyřídit během jediného dne. Když budete komunikovat skrze poštu nebo email, připravte se, že na reakci mají dodavatelé až třicet dní. U společnosti E.ON zařídíte přepis dokonce telefonicky, u RWE zase můžete podat žádost online.

Neplaťte za plyn víc, než musíte. Správnou volbou dodavatele můžete ušetřit tisíce korun ročně!

Kdy se převádí energie

Jestli jste koupili byt či dům, tak jako majitelé nemáte jinou možnost než převést plynoměr a elektroměr na sebe. Jiná situace nastává v případě, že se stěhujete do pronájmu. Je na domluvě mezi vámi a majitelem, na koho se energie napíší. Obě varianty mají svá pro a proti. Chcete-li mít kontrolu nad výdaji, měli byste přesvědčit vlastníka nemovitosti, aby vše přepsal na vás. Kromě toho že bezpečně víte, kolik jste prosvítili a protopili, můžete si najít nejvýhodnějšího dodavatele podle svého uvážení. Ke změně také dochází, když nebyla smlouva řádně ukončena. Zákazník se odstěhoval neznámo kam nebo zemřel.

TIP

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Zcela jistě musí obě strany vyplnit žádost o převod odběru elektřiny či plynu, případně žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka a smlouvu o připojení. Připravte si také doklady o vlastnictví nebo vztahu k odběrnému místu. Jedná se o nájemní smlouvu, kupní smlouvu či výpis z katastru nemovitostí. V některých případech musíte mít plnou moc pronajímatele, doklad o úmrtí nebo čestné prohlášení.

 

Správný postup jak přepsat plyn a elektřinu

Původní odběratel musí zažádat o ukončení smlouvy a vy podáte žádost o připojení, tzv. Smlouvu o sdružených službách dodávky. V případě úmrtí předchozího obyvatele bytu musíte doložit úmrtní list nebo čestné prohlášení. Nejvýhodnější je, když se s předchozím odběratelem energií domluvíte a budete řešit celou záležitost společně. Získáte jistotu, že nedojde k přerušení dodávek a odmontování měřidla. K tomu slouží společná žádost o převod odběru elektřiny či plynu. Tento dokument vyplní jak stávající, tak i nový zákazník. Obě strany provedou samoodečet energií a konečné hodnoty stvrdí svým podpisem. Původní majitel už nemusí být při vyřizování přítomen. Stačí pouhý jeho podpis na formuláři spolu s plnou mocí.

Formuláře a podmínky přepisu se u každého dodavatele plynu i elektřiny trochu liší. Pro jistotu si kromě osobních dokladů připravte také kupní či nájemní smlouvu.

Najděte nejlevnějšího dodavatelePorovnat ceny energií

Najděte si levnějšího dodavatele

Svého dodavatele energií si můžete svobodně vybrat. Nemusíte slepě navazovat na původní smlouvu, když víte, že jinde bude platit méně. Pokud chcete změnit dodavatele spolu s přepisem odběrného místa (tzv. změna dodavatele přepisem), musíte navíc sepsat smlouvu s novým dodavatelem. Výhodou je, že o vyřízení celé administrativy se už postará nový dodavatel sám. Musíte však pamatovat na to, že většina smluv má tříměsíční výpovědní lhůtu, kterou je nutné dodržet.

Dokončení přepisu

Po úspěšném podání a schválení přepisu přijde původnímu odběrateli ukončovací faktura. Jestli se jedná o přeplatek nebo nedoplatek, s tím si nemusíte lámat hlavu, protože na nového nájemce to nemá žádný vliv.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 2