Osobní bankrot III. – Jak probíhá rozhodnutí soudu?

 

Osobní bankrot a očištění od dluhů je dlouhý, náročný proces. Ve třetím dílu se dozvíte, jak probíhá rozhodnutí soudu. Tento díl navazuje na předchozí články, které se věnovaly podmínkám, za jakých máte nárok na osobní bankrot, respektive jak se podává návrh na oddlužení.

rozhodnutí soudu Po článcích které popisovaly, kdy máte nárok na oddlužení, respektive jak se podává návrh na oddlužení, následuje díl věnovaný soudnímu postupu. Zdali návrh na oddlužení u soudu uspěl, se dozvíte zhruba za patnáct dnů. Rozhodnutí musí respektovat všichni, tedy dlužník i věřitelé. Jeho účinnost nastává zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Usnesení soudu obsahuje rozhodnutí o způsobu vyrovnání. V řadě případů se stává, že návrh na oddlužení neprojde. S nápravou se nevyplatí otálet. Během sedmi dní musí soud obdržet všechny chybějící informace, dokumenty a posudky. Když u soudu neprojde návrh na oddlužení, přichází na řadu konkurs.

Způsoby oddlužení

Způsob oddlužení si nelze zvolit, protože ho navrhují u soudu nezajištění věřitelé. K jejich návrhu soud při rozhodování přihlíží. Vypořádání dlužníka vůči věřitelům má dvě podoby. Nepříliš populární možnost osobního bankrotu představuje tzv. zpeněžení majetkové podstaty. Insolvenční správce rozprodá majetek, aby pokryl dluhy. Výnos z prodeje majetku musí pokrýt alespoň 30 % závazků. Výhodou tohoto postupu je rychlejší proces oddlužení.

Požádejte o odlužení           onlineKalkulačka oddlužení

V případě druhé varianty se zavážete dodržovat splátkový kalendář. Pohledávky věřitelů se splácí měsíčně po dobu pěti let. Základní podmínkou je splacení 30 % hodnoty závazku. Během tohoto období funguje dlužník pouze z nutného minima k přežití. Zbytek peněz putuje na konta věřitelů. Pokud dodržujete harmonogram oddlužení, konkursní správce si nenárokuju váš majetek. V případě mimořádných příjmů, jako jsou dědictví, výhra v loterii nebo dar, budete nuceni nabyté peníze rozdělit mezi své věřitele.  Obě výše zmíněné varianty lze kombinovat. Například prodáte auto a zbylá částka se doplatí ve splátkách.

Po skončení oddlužovacího procesu nedojde automaticky k odpuštění zbývajícího závazku. Sami musíte k soudu podat návrh na prominutí zbytku dlužné částky. Když soud vyhoví, jste zcela oddluženi. Začíná nová životní etapa.

Důvěřuj, ale prověřuj

Po celou dobu oddlužovacího procesu musíte sekat latinu a pečlivě dodržovat nastavený postup očištění od závazků. Každý dlužník je pod bedlivým dohledem soudu, konkurzního správce a samozřejmě věřitelů. Pokud nebudete schopni či ochotni plnit domluvené podmínky čeká na vás vyhlášení konkursu.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0