Jak se zbavit dluhů

 

Každému se může někdy stát, že nevystačí s penězi, které má k dispozici, a dostane se tak do finančních potíží. V takovém případě nejeden z nás sáhne po nabídce půjčky od rodiny, přátel nebo poskytovatelů bankovních i nebankovních úvěrů. Jak ale postupovat, abychom co nejrychleji vyrovnali své závazky vůči věřitelům? V následujícím článku jsme pro vás připravili přehled několika nejdůležitějších zásad, které vám pomohou zbavit se co nejrychleji svých dluhů.

konsolidace půjček Zásada č. 1: Zjistěte, kolik přesně a komu dlužíte

Jistě to začalo jednou malou půjčkou. Pokud se ji ale nepodařilo rychle splatit, možná následovala další na pokrytí původního dluhu. Kdo si půjčuje peníze průběžně od více lidí nebo společností může snadno ztratit přehled o tom, kolik a komu vlastně dluží.

Proto je nezbytně nutné mít neustálé povědomí o aktuální výši svých dluhů u jednotlivých věřitelů. Ten, pro koho je těžké spočítat si výši dlužných částek včetně poplatků a úroků, může požádat své věřitele, aby mu vystavili potvrzení o současném stavu dlužné částky. Případně můžete získat rychlý přehled o svých závazcích, pokud si necháte udělat výpis z registru SOLUS.

Jen tehdy pokud známe výši dlužné částky, se nám bude s naším závazkem lépe bojovat a snáze si nastavíme vhodnou strategii splácení.

Zásada č. 2: Vytvořte si přehledný domácí rozpočet

Nyní když už víme, s jakou výší dluhů zápolíme, potřebujeme znát také objem prostředků, které můžeme na splácení závazků použít. Proto je potřeba vypracovat si přehled svých příjmů a výdajů, který nám odpoví na otázku, jaká částka zůstane k volnému použití po zaplacení všech výdajů na provoz domácnosti. K vytvoření základního domácího rozpočtu postačí tužka, papír a kalkulačka. Na papír si nakreslete dva sloupečky. Jedna kolonka bude zahrnovat rodinné příjmy, druhá výdaje.

Rychle tak získáte přehled, o kolik jedna strana převyšuje druhou a jaké tudíž máte možnosti při stanovení výše splátky svých závazků. Do kolonky „příjmy“ zapište všechny peníze, které plynou do rodiny. Jsou jimi výdělky všech členů domácnosti, výnosy z pronájmů nebo důchody či sociální příspěvky. Do sloupečku „výdaje“ uveďte náklady spojené s bydlením a s nákupem potravin a pravidelné poplatky nebo platby za služby.

Nepřeplácejte zbytečně. Najděte si během pár minut tu nejvýhodnější půjčku!
 

Zásada č. 3: Pokud je to možné, zvyšte své příjmy

Kdo se chce zbavit dluhů co nejdříve, měl by se pokusit zvýšit své příjmy. Jednou z možností, jak získat vyšší výdělek, je vznést požadavek na zvýšení výplaty ve svém současném zaměstnání. Zkuste svému nadřízenému nabídnout, že si vezmete na starost další úkoly nebo že rozšíříte svou pracovní působnost ve firmě.

V případě, že u vás tato možnost nepřichází v úvahu, pokuste se po přivýdělku poohlédnout jinde. Pracovní servery a agentury nabízejí i krátkodobé nebo nárazové pracovní úvazky.

Nemáte-li příliš volného času, zkuste se doma podívat mezi staré a nepotřebné věci. Třeba některé z nich můžete zpeněžit v bazaru nebo internetové aukci.

Zásada č. 4: Požádejte věřitele o vhodný splátkový kalendář

Nejste-li schopni své dluhy splácet v dohodnutých splátkách a termínech, požádejte věřitele o úpravu splátkového kalendáře. Můžete se například dohodnout na snížení splátek, a vyhnout se tak potřebě dalších půjček na umoření současného dluhu.

Zásada č. 5: Komunikujte a dodržujte dohody

V žádném případě však nepřestávejte s věřiteli komunikovat. Pokud víte, že nestihnete zaplatit včas domluvenou splátku, neprodleně to poskytovateli své půjčky sdělte. Držte se pravidla, že „dohody se mají dodržovat“. Protistrana vás bude vnímat jako solidního partnera, a vy se tak svých dluhů zbavíte se ctí a bez zbytečných komplikací. 

Zásada č. 6: Půjčky včas konsolidujte

Máte-li více půjček, může být vhodným řešením včasná konsolidace půjček. S každou z půjček se totiž vedle úroků pojí i různé poplatky (za vedení úvěru, za zasílání výpisů, atp.). Sloučíte-li všechny půjčky do jedné, budete platit jeden úrok a hlavně pouze jedny poplatky. Konsolidaci však musíte zahájit dříve, než se začnete opožďovat se splácením. V opačném případě budete těžko hledat banku nebo nebankovní společnost, která by vaše půjčky sloučila do jedné.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0