Odbytné u životního pojištění

 

Změnila se vaše finanční situace a v rodinném rozpočtu už nezbývá na placení životního pojištění? Pokud přemýšlíte o vypovězení smlouvy, měli byste nejdříve zvážit všechny možné důsledky, které z toho plynou. Předčasné ukončení životního pojištění by se vám totiž vůbec nemuselo vyplatit.

Když hovoříme o odbytném, měli bychom však přesněji používat pojem odkupné. Od 1.1.2005 bylo totiž v zákoně o pojistné smlouvě odbytné nahrazeno pojmem odkupné. Oba dva výrazy však znamenají totéž. Jednoduše řečeno, jedná se o částku, která bude pojištěnci vyplacena poté, co předčasně ukončí pojistnou smlouvu. Ve skutečnosti je však výpočet odbytného o něco složitější.

Výpočet odbytného

životní pojištění  Jakmile uzavřete pojistnou smlouvu, začínáte platit tzv. pojistné. To se skládá ze tří složek  - spořící, rizikové a administrativní. Na konci pojistné doby je klientovi vyplacena právě spořící složka včetně zhodnocení. Ta je ale v prvních letech spoření minimální. Oproti tomu převažuje složka administrativní, která má pokrýt správní náklady banky, a složka riziková, která se použije v případě, že nastane tragická událost a naspořené prostředky nejsou dostatečné na její pokrytí. Nárok na odbytné pak nejčastěji vzniká až po 2 letech trvání smlouvy (výjimečně po 1 roce či po 3 a více letech) a roste s délkou trvání pojištění.

Nevýhody předčasného ukončení smlouvy

Hlavní nevýhoda předčasného ukončení životního pojištění spočívá v tom, že z odbytného musíte jednak zaplatit daň z příjmu, jednak dodanit dříve poskytované daňové úlevy. Ve většině případů pro vás tedy bude vypovězení smlouvy značně prodělečné. Odbytné je tak koncipováno právě díky tomu, že životní pojištění je považováno za dlouhodobou investici, a proto není v zájmu pojišťoven, aby smlouvy ukončovaly dříve.

Alternativní řešení

Pokud se tedy chcete vyhnout nevýhodné výpovědi smlouvy, existují i alternativní řešení. Jedním z nich je snížení měsíční platby na minimum, aby tak příliš nezatěžovala váš rozpočet. Další možností, která se nabízí, je takzvané převedení pojištění do splaceného stavu, či redukce (snížení) pojistné částky. V těchto případech sice nedostanete odbytné ihned, ale vyhnete se povinnosti dodatečného zdanění. Nezapomeňte však zvážit poplatky za vedení smlouvy, které by vám mohly prodražit i tuto variantu. V neposlední řadě existuje možnost přerušení placení pojistného.

V případě, že o uzavření životního pojištění teprve přemýšlíte, určitě stojí za to vyzkoušet srovnání životního pojištění. Nespoléhejte se však jen na něj a dobře si prostudujete podmínky pojistné smlouvy, obzvláště část týkající se ukončení smlouvy.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 4
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/zivotni_pojisteni.png