Oddlužení: Často kladené dotazy

 

Dostali jste se do tíživé finanční situace a chcete se dozvědět jak z toho ven? ? Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky související s oddlužením a osobním bankrotem.

bezdomovectvíJednejte dřív, než spadnete na úplné dno.  1. Co to je oddlužení?

Je to jedno z možných řešení, když se někdo dostane do problémů se splácením u více věřitelů. Výhodou je, že se zastaví exekuce, závazky přestanou narůstat. V některých případech stačí splatit pouze 30 % a hříšník je zcela očištěný.

2. Může osobní bankrot využít každý?

Mohou o něj požádat všechny fyzické osoby, například zaměstnanci, starobní i invalidní důchodci nebo rentiéři. Pomoct může také podnikatelům. Manželé se mohou zbavit dluhů dohromady.

3. Jak podat návrh na oddlužení?

Je nutné vyplnit relativně obsáhlý formulář, který můžete stáhnout z například internetu. Žádost musí schválit příslušný krajský soud. Důrazně nedoporučujeme, abyste si návrh podávali sami, je totiž snadné ve formuláři udělat chybu. Obraťte se na odborníky, kteří vám se vším papírováním pomohou.

4. Jaké podmínky musí dlužník splnit?

Soud povolí osobní bankrot pouze těm osobám, u kterých se dá učinit reálný předpoklad, že jsou schopny věřitelům splatit alespoň 30 % svých závazků. Musí mít tedy stálý příjem (nebo důchod) a naprosto zásadní podmínkou je, že nesmí sledovat nepoctivý záměr.

5. Jak se určuje způsob vypořádání s věřiteli?

Možnosti jsou dvě – zpeněžení majetkové podstaty (jednorázový prodej majetku a vyrovnání dluhů) a plnění splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení nemůže nikdy rozhodnout samotný neplatič, ale hlasují o něm nezajištění věřitelé, kteří přihlásili svou pohledávku. Pokud u nich nedojde ke shodě, určí způsob soud.

Splňujete podmínky pro oddlužení?Zjistěte to

6. Jak probíhá oddlužení podle splátkového kalendáře?

U tohoto způsobu nebude nijak postižen majetek dlužníka. Hříšník však musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a po dobu 5 let měsíčně odvádět stanovenou část mzdy nezajištěným věřitelům. Dary, dědictví i mimořádné příjmy také patří věřitelům.

7. Jak probíhá oddlužení zpeněžením majetkové podstaty?

Tento způsob má blízko konkurzu. Dojde k prodeji dosavadního majetku. Důležité je, že nebude postihnut majetek nabytý v budoucnosti.

8. Kdo je to insolvenční správce?

Je to osoba, kterou ustanoví soud, a to nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Tento insolvenční správce dohlíží na plnění splátkového kalendáře, případně prodává majetek, který je zahrnut v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

9. Je možné, že mi soud zruší již schválené oddlužení?

Ano, soud může zrušit i schválenou žádost. Například když nebudete plnit všechny své povinnosti, popřípadě se ukáže, že nejste schopni plnit splátkový kalendář.

10. Jak lze dosáhnout zproštění dluhů?

Pokud člověk splní řádně a včas veškeré podmínky vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení, soud ho na jeho návrh od placení neuspokojené části pohledávek osvobodí.

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0