Zpět nahoru
  •  
  •  
1. Krok

Základní údaje

2. Krok

Hotovo

 

Žádost o běžný účet - Poštovní účet

Poštovní spořitelna
 

Osobní údaje

Nápověda
Nápověda

Kontaktní údaje

Nápověda
Nápověda

Znění souhlasu se zpracováním a předáním osobních údajů za účelem nabízení produktů a služeb

1. Uděluji společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., se sídlem Jemnická 1138/1, Praha 4, 140 00, IČ 24684295, DIČ 24684295, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, které jí poskytuji, a dále souhlas s předáním těchto osobních údajů třetí osobě. Dále uděluji ve shodné šíři souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu čistý měsíční příjem, zdroj příjmu, informace o prodlení se splátkou stávajících závazků, požadovaná částka, splatnost, pohlaví a věk, na které budu dotazován telefonicky.

2. Tato data jsou poskytována za účelem přípravy nabídky služeb pro mou osobu (klienta). Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Společnost Ušetřeno.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Ušetřeno.cz s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost Ušetřeno.cz s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je společnost Ušetřeno.cz s.r.o. oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností Ušetřeno.cz s.r.o.

3. Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

4. Odesláním svých osobních údajů uděluji společnosti Ušetřeno.cz s.r.o. souhlas s tím, aby mé údaje předala společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46. Československá obchodní banka, a.s., bude uvedené osobní údaje zpracovávat výlučně za účelem nabízení zboží a služeb mé osobě. V případě, že s Československou obchodní bankou, a.s., neuzavřu smlouvu o poskytnutí produktu Era půjčka či Era osobní účet, přestane Československá obchodní banka, a.s., tyto údaje zpracovávat, a to nejpozději do uplynutí tří měsíců od jejich poskytnutí společnosti Ad Finance.

5. Dále souhlasím s tím, aby mě společnost AdFinance telefonicky kontaktovala za účelem nabízení zboží a služeb. Jsem si vědom toho, že pokud mám zájem o produkt Era půjčka Československé obchodní banky, a.s., budu dotazován na skutečnosti související s mou bonitou, konkrétně na mé ostatní závazky a jejich výši, na mé prodlení se splácením minulých závazků, specificky na výši mého čistého měsíčního příjmu, údaje o zápisu mé osoby do úvěrových registrů a na další skutečnosti nutné pro vyplnění tzv. Era kalkulačky finanční bonity klienta. Jsem si vědom toho, že poskytnutí těchto informací je nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy mezi mou osobou a Československou obchodní bankou, a.s. Souhlas se zpracováním těchto údajů poskytuji Československé obchodní bance, a.s., jakožto správci údajů, prostřednictvím společnosti AdFinance která je zpracovatelem těchto osobních údajů na základě smluvního vztahu s Československou obchodní bankou. Československá obchodní banka bude tyto informace zpracovávat výlučně za účelem jednání o poskytnutí produktu Era půjčka. Nedojde-li k uzavření smlouvy o poskytnutí Era půjčky, Československá obchodní banka, a.s., ukončí zpracování těchto údajů nejpozději do tří měsíců ode dne jejich poskytnutí společnosti Ad Finance.

6. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, ovšem v případě jejich neposkytnutí vám nebudeme schopni nabídnout pro vás nejvhodnější produkt.

Potřebujete pomoci?
owl phone

Volejte nám na:

226 289 029

Provozní doba (po–pá)

8:00–20:00
Vybrali jste si
  • K účtu je karta
  • Vedení účtu zdarma
Jaký bude postup?
  • Vybrali jste siVybrali jste si z nabídky.
  • ObjednáteObjednáte a my zbytek zařídíme
  • Máte účetSpravujete zvé peníze přehledně.
 
 
Potřebujete pomoci? Infolinka 226 289 029 nebo info@usetreno.cz
 
 

Podmínky portálu Ušetřeno.cz

Ušetřeno.cz s.r.o.
se sídlem: Lomnického 1742/2a, Praha 4, PSČ 140 00
IČ:24684295, DIČ:CZ24684295,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165891
pro využívání on-line aplikace umístěné na internetové adrese www.usetreno.cz