Podílové fondy jako investice od 100 Kč

 

Základním pravidlem zdravých financí je diverzifikace vytvoření rezervy. Jakmile budete mít na spořícím účtu částku ekvivalentní k šestinásobku vašeho měsíčního platu a budete si jistí, že vás nějaká nenadálá krize neobere i o poslední kalhoty, tak se můžete přesunout k druhému základnímu pravidlu. K diverzifikaci investičního portfolia. Považujete stále ještě výraz „investor“ za sprostou nadávku, co si zaslouží jen ti nejhorší prospěcháři? Tenhle stereotyp hoďte za hlavu, svým způsobem jste totiž také jedním z nich, ať se vám to líbí nebo ne.  

podílové fondy 

 

Než začnete investovat, ujistěte se, že máte své finance pod kontrolou a našetřená částka vám pokryje alespoň dobu strávenou hledáním nového zaměstnání v případě jeho ztráty.

 

Jak to? Investice je činnost, při které ukládáme určitou část aktuálně vlastněných prostředků takovým způsobem, aby v budoucnosti přinejhorším neztratily svou hodnotu, v lepším případě přinesly další výnosy. Rodiče například investují čas a peníze do svých potomků, aby se o ně ve stáří postarali. Děti pak investují svůj čas do vzdělání s cílem získat v dospělosti dobré zaměstnání. Relaxace je činnost, kdy svůj volný čas ukládáme do psychické a fyzické pohody, což má zlepšit naši produktivitu v práci a odolnost vůči stresu, když pomáháme zestárlým rodičům s ovládáním nového telefonu. Svým způsobem je tedy investorem každý.

Víte, jaká by měla být vaše první investice?Přejít na článek

Investice od 100 Kč měsíčně

V České republice banky postupně otevírají možnost investovat i obyčejným smrtelníkům. Jedná se většinou o podílové fondy, kde údajně stačí poslat měsíčně 100, 300 nebo 500 korun a dál se vlastně o nic nezajímat. Už jenom to, že čtete tento článek, svědčí o opaku. Jednou za čas uložit menší či větší obnos a dál se nestarat? To můžete dělat u spoření, investování už je trochu jiná liga. Jak jsme naznačili, je potřeba se neustále vzdělávat, což platí i u podílových fondů. 

Podílové fondy jsou investičním produktem. Klienti vkládají peníze do rukou společnosti, ta za ně nakoupí určitá aktiva podle pravidel předem stanovených ve smlouvě. Vzniká tak portfolio aktiv spravované institucí vybraným manažerem s cílem získat výhodné zhodnocení. Každý investor zároveň získá list o hodnotě odpovídající jeho podílu na vlastním jmění fondu.

Začněte investovat ještě dnes.Více informací

 

Výnos, riziko, likvidita

 

Víc fondů neznamená automaticky větší diverzifikaci. Pokud jsou všechny zaměřené na stejný region nebo třeba průmysl, pak stačí jedna krize v dané oblasti a padnou všechny vaše investice k zemi jako domino. Diverzifikujte důsledně.

 

Mezi klady kvalitních fondů patří dobrá diverzifikace rizik, vysoká likvidita a relativní dostupnost. Dnes banky nabízí možnost investovat do podílových fondů již od 100 Kč měsíčně. Vedení a správa profesionálem pod záštitou bankovní instituce však něco stojí. Připravte se tedy, že vám z výnosů ukousnou určitou částku různé poplatky. 

Podílové fondy jsou také závislé na aktuální ekonomické a politické situaci, jejich hodnota je v čase proměnlivá. Proto je nejlepší investovat dlouhodobě a nenechat se vystrašit náhlým poklesem z důvodu nějaké přechodné změny. Nedělejte základní chybu prvních investorů. Neprodávejte při poklesu a nenakupujte, když je ekonomika na svém vrcholu. 

Při prodeji podílových listů držených po alespoň tři roky nebudete nuceni platit daň z výnosu. Zároveň není nutné danit hrubý příjem z prodeje cenných papírů, pokud během daného kalendářního roku nepřesáhla částka takto získána hodnotu 100 tisíc korun.

Kdo vypadne z kola ven?

Kromě analýzy sebe sama a dostatečné přípravy na vstup do světa finančního investování, bude nutné ponořit se na nějakou dobu do hlubin nabídek, kalkulaček a zdlouhavých seznamů. Než najdete pro sebe ten pravý podílový fond, bude to určitě chvilku trvat. 

Nejčastější druhy podílových fondů

 • akciový (velmi volatilní, možnost vysokých výnosů ovšem za větších rizik)
 • dluhopisový (menší riziko u státních dluhopisů, vysoké u dluhopisů s nízkým hodnocením)
 • nemovitostní (poměrně stabilní výkony, vliv mají výše nájmů a pohyby na trhu nemovitostí)
 • komoditní (cenné papíry navázané na komodity, méně často komodity samotné)
 • smíšený (namixované méně volatilní akcie s rizikovějšími dluhopisy) 
 • peněžní (krátkodobé dluhopisy a pokladniční poukázky, většinou pouze k zachování hodnoty peněz, malé rizko a malé výnosy)
inteligentní investor Rozumný investor vždy ví, do čeho ukládá své finance. Vybere si tedy portfolio, které nejvíce vyhovuje jeho cílům a očekáváním. U akciového zná všechny firmy, jejich zaměření, cíle a minulost. Rozumí tomu, jak funguje hodnocení dluhopisů. Má jasno, kolik by měl mít uloženo v drahých kovech.

Typ výnosů

 • zisky z hospodaření se znovu reinvestují, vhodné pro dlouhodobou akumulaci kapitálu
 • zisky z hospodaření jsou průběžně vypláceny podílníkům, vhodné pro vytvoření renty či základu pasivního příjmu
Vyplatí se investovat do zlata?Přejít na článek

Investiční profil, SRRI a základní ukazatelé rizika

Některé banky s vámi budou chtít vyplnit dotazník, aby vyhodnotili, jaké jsou vaše znalosti a očekávání. Podle nich pak určí váš investiční profil. Klíčovou roli hraje i vaše motivace a cíl, kterého chcete pomocí investování dosáhnout. Měli byste proto mít již jasno v tom, kolik jste ochotni do fondu měsíčně posílat a jak dlouho vydržíte. Máte určité orgány ze železa? Nebo naopak neradi kloužete na tenkém ledě? To vše už o sobě díky přípravě víte. Přesto tento malý testík nepodceňujte a odpovídejte popravdě. Druhý názor se vždy hodí.

Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI) má určovat proměnlivost hodnoty podílového listu, ale bere v potaz pouze její historický vývoj. Vysoké výnosy v minulosti nejsou nikdy zárukou, že tento trend bude pokračovat. SRRI fondu je zajímavou informací, ale není nutně směrodatnou. Často se setkáte pouze s touto hodnotou, zajímavou je ovšem i rizikovost přidělená cennému papíru institucí, co jej spravuje. Všechna tato čísla jsou ovšem pouhé odhady a je nutné k nim přistupovat s obezřetností.

 

Velké sucho například zapříčiní nedostatek sena. Z toho důvodu chovatelé porazí většinu dobytka a maso na určité období zlevní. Po vyčerpání zásob však zase podraží. Omezení těžby uhlí zvedne ceny energií, kvůli čemuž narostou náklady na výrobu a následně vystřelí cena většiny produktů na trhu atd.

 

Mezi základní rizika patří například úvěruschopnost. Pokud si chcete vzít u banky úvěr, jako zodpovědný věřitel si musí prověřit vaši schopnost půjčku splácet. Před zakoupením dluhopisu je nutné si zjistit, zda je emitent v situaci, kdy nebude mít problém cenný papír splatit. Výkyvy měny taktéž hrají velkou roli při investování. Proto vždy nejdříve zvažte, zda chcete podílový fond v korunách, eurech nebo třeba dolarech. Volatilita je citlivost na změny na trhu, na úrokové sazby atd. Různá aktiva jsou provázaná s jinými částmi trhu a lze od nich například očekávat určitou reakci při pohybu v příbuzném odvětví. Jak rychle můžete v takovém případě svou investici proměnit v hotovost? K likviditě se přihlíží hlavně v krizových situacích.

Nezapomínejte na specifika některých oblastí. Většina zkušených investorů se například drží dál od akcií firem, kde si okamžitě vybavíte jejich vlastníka nebo zástupce. Mají totiž tendenci poskakovat při každém záměrném i nezáměrném vystoupení této osoby na veřejnosti. 

Návratnost investice 

Návratnost investované částky není zaručena.

Poplatky, poplatky a ještě poplatky

Zadarmo ani... Chcete investovat do podílových fondů, aby se někdo staral o vaše peníze a snažil se je zhodnotit? Chcete, aby to byl někdo s dobrou reputací, zaštítěný nějakou spolehlivou organizací? Tak to jim budete muset něco zaplatit. Jedná se o jednorázový poplatek ze vstupní či výstupní částky (většinou jen jeden z nich) a za správu a obhospodařování. Veškerý objem poplatků se nazývá TER (Total Expense Ratio). V České republice se setkáte s výrazem „Celková nákladovost“. Účtuje se klientům nepřímo, je o něj snížena výnosnost fondu. To ovšem není všechno. TER obvykle nezahrnuje transakční poplatky. Prodej a odkup aktiv totiž něco stojí. O těchto nákladech se nedozvíte téměř nic, odhadnout je však můžete z míry obratu portfolia. Čím častěji manažer obchoduje, tím více si fond připlatí.

 
Navštivte banku a nechte si vypracovat investiční profil. Najděte si nabídky fondů podle vašeho výsledku a srovnejte si ty, co mají podobně postavené portfolio. Jaké jsou jejich dlouhodobé výnosy? Jsou rozdíly mezi nimi zapříčiněny odlišnou kvalitou portfolia, nebo mírou celkové nákladovosti?

KIID a Statut fondu

Dokument s názvem Klíčové informace pro investory (KIID) by pro vás měl představovat jeden z hlavních podkladů pro finální rozhodování, do kterého podílového fondu budete své peníze ukládat. Na co všechno v něm najdete odpověď? 

Klíčové informace

 • Investiční strategie fondu (cíle, způsoby jejich dosažení, doporučovaná doba investice, typ výnosů)
 • Rizika (SRRI, úvěruschopnost, měnové riziko, volatilita, likvidita)
 • Poplatky a náklady (vstupní, výstupní poplatky a celková nákladovost)
 • Dosavadní výkonnost (historické výsledky)
 • Dohled, správa fondu

Projde-li fond po přečtení KIID do vašeho úzkého výběru, důkladně si pročtěte i Statut fondu. Zde je uvedena většina základních ustanovení, co se do KIID nevejdou. Například míra obratu portfolia, podmínky zrušení fondu, investiční limity atd.

Portfolio a jeho manažer

Zapomínat by se však nemělo ani na dostupný a slušný přehled samotného fondu. Zajímavě pojala svou nabídku ČSOB, kde si můžete samozřejmě prohlédnout aktuální hodnotu, okamžitě ovšem vidíte také vývoj od založení fondu, roční výnos a přehledně graficky znázorněné rozložení portfolia. Zjistit můžete také jména osob zodpovědných za jeho vedení a přečíst si komentář manažera fondu k aktuálnímu dění na trhu.

ČSOB bohatství 

(Zdroj: ČSOB Bohatství)

podílové fondy Přehledné informace a grafy k různým podílovým fondům můžete najít zde. Za zmínku stojí často se objevující náhlý propad v momentě, kdy do dané oblasti přišla krize v roce 2008. Ti, co s hrůzou prodali svoje podíly, místo toho, aby vydrželi a věřili v ekonomickou expanzi, přišli o většinu svých investic. Naopak ti, co si dovolili v hluboké krizi zainvestovat, před sebou měli velmi zajímavé období růstu. 

ING podílové fondy  

ING Podílové fondy zase ukazují, jak dbají na diverzifikaci portfolia. Zároveň pod jejich taktovkou vznikla pěkná animovaná série s příhodným názvem „Všechno, co jste chtěli vědět o investování a báli jste se zeptat“. 

Investování do podílových fondů sečteno a podtrženo 

1) Vytvoření rezervy v hodnotě alespoň šestinásobku měsíčního platu.

2) Zodpovězení základních otázek (Můžu si to dovolit? Proč to dělám? Co od toho očekávám? Jak dlouho vydržím investovat? Jsem smířený s možnou ztrátou?).

3) Návštěva banky a získání profesionální vyhodnocení vašeho investičního profilu.

4) Výběr druhu podílového fondu.

5) Vyhledání tohoto typu v nabídkách solidních společností.

6) Zhodnocení KIID a Statutů fondů.

7) Zhodnocení portfolií a manažerů.

8) Pochopení všech rizik.

9) Výběr nejvhodnějšího fondu.

10) Započetí investování do podílových fondů.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 4