Bonusy a malusy u povinného ručení

 

Zdá se Vám nespravedlivé, že si řádně platíte povinné ručení, i když jste se nikdy neúčastnili žádné nehody? Nebojte se, pojišťovny zákazníky jako Vy, kteří jezdí dlouhodobě bez nehod, odměňují slevou na pojistném. Poskytnutí slevy jim dokonce přikazuje i zákon.

klice 

Povinné ručení je pojištění, které ze zákona musí mít uzavřené každý majitel motorového vozidla - ať už jezdí celý život bez nehod a přestupků nebo za sebou má celou řadu nehod. Ovšem aby byl systém férový, udělují pojišťovny všem, co jezdí dlouhodobě bez nehod, slevu na pojistném. Zákazníci jsou tak odměněni za to, že pojistku nevyužili při žádném pojistném případu. Systém ale funguje i obráceně, takže pojišťovny mají možnost pojistnou částku navýšit klientovi na základě způsobených nehod a jejich počtu. Těmto slevám za beznehodovost se říká bonusy a sankcím za způsobené nehody se říká malusy.

Povinné ručení bonusy - jezdit bez nehod se vyplatí

 

Povinné ručení bonus - odměna za beznehodové ježdění pro všechny řidiče, kteří za dobu uzavření smlouvy nezpůsobili nehodu.

 

Bonus je označení pro slevu udělovanou pojišťovnou svým klientům za dlouhodobou beznehodovost

Je to tedy sleva, kterou od své pojišťovny můžete získat za každý měsíc trvání uzavřeného povinného ručení, kdy jste jezdili bez nehod. Beznehodové měsíce se Vám jako zákazníkovi načítají po celou dobu, po kterou máte uzavřenu pojistnou smlouvu. Na základě počtu beznehodových měsíců pojišťovna vypočítá výši přidělené slevy (ta může dosahovat až 60 %). Pokud to tedy uvedeme na konkrétním příkladu: řidič, který jezdí již 1,5 roku bez nehod bude mít slevu vypočítanou na základě 18ti beznehodových měsíců. Výši bonusu mu vždy určí konkrétní pojišťovna, ale častou praxí je například snížení roční sazby pojistného za každých 12 měsíců o 5 %.

Povinné ručení malusy - nehody Vás budou stát peníze

 

Bonusy i malusy se vážou na osobu pojistníka, i když některé pojišťovny umožňují převod bonusů např. mezi členy rodiny, manželi apod.

 

Malus je jakýmsi opakem bonusu a funguje jako přirážka za způsobenou nehodu k dosavadní ceně klientova pojistného.

V praxi se malusy projevují tak, že pojišťovna klientovi, který způsobil nehodu, odečte určitý počet beznehodových měsíců z celkového počtu nasbíraných bonusových měsíců. Vlastně tak dojde ke snížení počtu měsíců bez nehod, a tím i snížení klientovi bonusové slevy. To samozřejmě vede k navýšení pojistné částky, která je klientovi účtována. V případě, že pojistník nemá dostatek bonusových měsíců, dojde nejen k odebrání slevy ale přímo ke zdražení pojistného. Konkrétní zdražení nebo počet odebraných měsíců určuje vždy sama pojišťovna podle svých pravidel. Často je malus stanoven i na základě závažnosti způsobené nehody, resp. výši pojistné částky, kterou pojišťovna za klienta vydala.

"Stav bonusů klient vždy sám zjistí na základě své pojistné smlouvy, kde je uvedeno datum uzavření smlouvy i případné pojistné události. Pokud tedy klient má smlouvu uzavřenou například přesně 1 rok a nehodu nezpůsobil, pojišťovna mu celých 12 měsíců započítá jako bonusové beznehodové měsíce."

- Radka Hlavatá, pojišťovací agentka

Nebojte se změny pojišťovny - o své bonusy nepřijdete

Obvyklou obavou klientů, kteří uvažují nad změnou pojišťovny, bývá obava ze ztráty nasčítaných bonusů a tím i zlevněné zvýhodněné sazby. Jejich strach je ale zbytečný, jelikož nárok na bonusy klientovi zůstává i v případě změny pojišťovny. Původní pojišťovna Vám je do 30 dnů povinna vystavit potvrzení o délce a průběhu Vašeho pojištění, tzv. potvrzení o bezeškodním průběhu pojištění. To je klientem předloženo nové pojišťovně, se kterou uzavírá novou smlouvu (lze ho dodat až 45 dnů po uzavření nové smlouvy).

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 2