Jezdit bez povinného ručení se může prodražit

 

Myslíte si, že povinné ručení je pro Vás úplně zbytečné, protože Vy řídíte už 20 let každý den a nikdy se Vám nic nepřihodilo? Než se rozhodnete vyjet na silnici bez povinného ručení, přečtěte si dobře, jaké postihy a rizika Vám hrozí.

penize 

Povinné ručení je mnoha lidmi vnímáno jako nutné zlo, jehož jediným smyslem je tahat z jejich kapes peníze. Tento názor zastávají z valné většiny ti, kteří mají to štěstí, že se nikdy žádné nehody neúčastnili a už vůbec nikdy žádnou nehodu nezpůsobili. Lidé, kteří takové štěstí neměli, obvykle vědí, jak moc jim pojištění pomohlo v řešení pojistných nákladů, které se často velice snadno vyšplhají i k milionům korun. Jeho primárním úkolem je chránit řidiče a to vcelku spravedlivým způsobem, protože vzorný řidič dostává slevu a postupně tak platí méně a méně.

Navíc, jelikož se jedná o pojištění stanovené zákonem, je jeho řádné nezajištění klasifikováno jako přečin a podle toho je také potrestáno pokutami a v krajním případě i trestním stíháním. Koho tedy k uzavření povinného ručení nepřesvědčí jeho výhody, měly by ho k řádnému zajištění vést alespoň rizika spojená s provozem nepojištěného vozidla.

Co Vám hrozí, pokud svůj vůz řádně nepojistíte

Povinné ručení označuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zákon ho nařizuje uzavřít všem majitelům motorových vozidel, jejichž vůz má přidělenou značku SPZ a je tedy řádně zapsán v registru vozidel. Zda je vozidlo skutečně aktivně provozováno nebo po většinu času stojí schované v garáži pak nehraje žádnou roli. Pokud má vůz platnou SPZ, musí jeho majitel uzavřít povinné ručení.

Neplatitelé povinného ručení:

  • mohou být potrestáni pokutou od 5 000 do 40 000 Kč za to, že své vozidlo provozují bez řádně sjednaného povinného ručení. Provozováním vozidla je navíc myšleno i třeba ponechání stojícího vozidla na komunikaci. K pokutě se navíc vztahuje i povinnost platit příspěvek České kanceláři pojistitelů, která je uvedena níže.
  • mohou být potrestáni pokutou od 2 500 do 20 000 Kč, pokud při přerušení povinného ručení řádně neodevzdají SPZ do depozitu. K pokutě se navíc vztahuje i povinnost platit příspěvek České kanceláři pojistitelů, která je uvedena níže.
  • mají povinnost platit České kanceláři pojistitelů příspěvek do garančního fondu za každý den, kdy jejich vozidlo nemá pojištění. Povinnost platit příspěvek je dána zákonem o povinném ručení, a příspěvek tedy může být na pojistiteli vymáhán. Stanovený příspěvek může být několikanásobně vyšší než částka, kterou byste denně zaplatili za sjednané standardní pojištění. Ze zákona se totiž výše příspěvku stanovuje nad horní hranicí cen komerčního pojištění pro danou kategorii. Povinnost platit příspěvek končí pouze řádným vyřazením vozu z registrace na příslušném úřadě.
  • mohou být i trestně stíháni a také nuceni uhradit způsobenou škodu, ušlý zisk nebo léčbu následků v případě, že způsobili vážnou nehodu. Účet se v takovém případě může rychle vyšplhat na miliony i desítky milionů korun (a to i v případě, že došlo ke zranění jediného člověka).

Není tedy jistější a bezpečnější si povinné ručení vždy sjednat, i když autem jedete jen párkrát do roka? Může Vám to ušetřit mnoho problémů, starostí a v neposlední řadě i peněz. Povinné ručení totiž není myšleno jako trest pro všechny řidiče, ale naopak jako ochrana řidičů pro případ nehody, protože většina lidí bez něho logicky není schopna případnou škodu a náklady vzniklé s nehodou uhradit ze svého běžného příjmu.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 1