ACEMA Credit Czech, a.s

  1. Společnost ACEMA Credit Czech, a.s. je nebankovní finanční společností a aktuálně nevýznamnějším poskytovatelem zajištěných úvěru na českém trhu.
  2. Na českém úvěrovém trhu působí od roku 2000. V roce 2012 posílila vstupem zahraničního investora a změnila svůj obchodní jméno do dnešní podoby.
  3. S příchodem zahraničního investora realizovala společnost také výraznou pozitivní změnu v oblasti služeb klientům. Učinila je dostupnějšími pro celou řadu klientů.