CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.

  1. Skupina Carbounion je největším nezávislým obchodníkem s uhlím a elektřinou a dodavatelem plynu na českém trhu.
  2. Stará se o vše od obchodu s černým a hnědým uhlím a jeho zpracováním až po dodávky elektrické energie a plynu.
  3. Své služby z oblasti energetiky nabízí domácnostem, firmám i velkoodběratelům.

Produkty společnosti

CARBO STABILITA STANDARD

CARBOUNION STANDARD

CARBOUNION STANDARD 12

CARBOUNION STANDARD 24

Více informací o Carbounion

  • Společnost má významný podíl na trhu střední Evropy s energetickými komoditami.
  • Celá skupina je finančně stabilizovaná, s vlastním kapitálem převyšujícím 45 mil. EUR.
  • V celostátním srovnání CZECH TOP 100 za rok 2013 se společnost v absolutní kategorii umístila na 48. místě.
  • V hodnocení ČEKIA Stability Award, které nabízí nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy, získala společnost ohodnocení AA.

CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
Oficiální webové stránky
www.carbounion.cz

IČ:
28989481
Kontaktní telefon:
+420 246 003 864
Kontaktní e-mail:
komodity@carbounion.cz