Energie ČS, a.s.

  1. Energie ČS, a.s. (původně Erste Energy) je dceřiná společnost České spořitelny, která vznikla v roce 2012 za účelem obchodování s fyzickou elektřinou. V roce 2013 získala licenci na obchod se zemním plynem.
  2. Dodavatele vykupuje elektrickou energii z obnovitelných zdrojů - bioplynových stanic, solárních, větrných a vodních elektráren a tepláren
  3. Dodavatel Erste Energy se dobrovolně přihlásil k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka v energetických odvětvích, zveřejňovaným Energetickým regulačním úřadem.

Produkty společnosti

Energie ČS - PODNIKATEL

Energie ČS - PRODUKT AKLIENT (od 1.4.2020)

Energie ČS - PRODUKT ONLINE

Energie ČS - PRODUKT ONLINE (od 1.4.2020)

Energie ČS - PRODUKT SPORO

Energie ČS - PRODUKT SPORO (od 1.4.2020)

Energie ČS - PRODUKT SPORO II (od 1.4.2020)

Energie ČS AKLIENT

Energie ČS AKLIENT

Energie ČS ON-LINE ELEKTŘINA

Energie ČS SPORO elektřina

Energie ČS STANDARD

Energie ČS STANDARD

Energie ČS, a.s. - PODNIKATEL

Energie ČS, a.s. - Produkt Aklient

Energie ČS, a.s. - PRODUKT AKLIENT

Energie ČS, a.s. - Produkt On-line

Energie ČS, a.s. - PRODUKT ONLINE

Energie ČS, a.s. - Produkt SPORO

Energie ČS, a.s. - PRODUKT SPORO

Energie ČS, a.s. - Produkt Standard

Energie ČS, a.s. - SPORO FIX 24 (se Zeleným certifikátem)

Energie ČS, a.s. - SPORO FIX 36

Energie ČS, a.s. - SPORO FIX 36 (se Zeleným certifikátem)

Energie ČS, a.s. - SPORO SERVIS ELEKTŘINA

Energie ČS, a.s. - SPORO SERVIS ELEKTŘINA (se zeleným Certifikátem)

Energie ČS, a.s.
Oficiální webové stránky
www.energie-cs.cz

Kontaktní telefon:
800 888 880
Kontaktní e-mail:
info@energie-cs.cz