Erste Energy

  1. Erste Energy je dceřiná společnost České spořitelny, která vznikla v roce 2012 za účelem obchodování s fyzickou elektřinou. V roce 2013 získala licenci na obchod se zemním plynem.
  2. Dodavatele vykupuje elektrickou energii z obnovitelných zdrojů - bioplynových stanic, solárních, větrných a vodních elektráren a tepláren
  3. Dodavatel Erste Energy se dobrovolně přihlásil k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka v energetických odvětvích, zveřejňovaným Energetickým regulačním úřadem.

Produkty společnosti

Erste Energy AKLIENT (ČS)

Erste Energy AKLIENT (ČS)

Erste Energy STANDARD (ČS)

Erste Energy STANDARD (ČS)

Erste Energy
Oficiální webové stránky
http://www.eres.cz/

Kontaktní telefon:
800 888 880
Kontaktní e-mail:
info@eres.cz