Průměrný důchod v roce 2014: Ženy braly o 2 209 Kč méně než muži

 

V loňském roce se průměrný důchod poprvé přehoupl přes hranici 11 tisíc korun za měsíc. Rozdíl mezi penzí žen a mužů se ale nemění. Seniorky dostávají přibližně 82 % částky, která putuje na účet seniorům. Co by tento stav mohlo v budoucnu změnit?

důchodciVýdaje na státní důchody v loňském roce převyšovaly příjmy o 43 mld. korun. 

Historicky poprvé průměrný starobní důchod u žen překročil částku 10 tisíc korun. Loni ženy pobíraly v průměru 10 050 korun. I v uplynulém roce ovšem měly důchody nižší než muži, kteří dostávali průměrně 12 259 korun. Celková průměrná výše starobního důchodu v roce 2014 činila 11 075 Kč, tedy o 105 Kč více oproti roku 2013.

Vývoj průměrné výše důchodu: Srovnání muži vs. ženy
Rok Průměrný důchod Ženy Muži Rozdíl
2014 11 075 10 050 12 259 2 209
2013 10 970 9 955 12 150 2 195
2012 10 778 9 782 11 948 2 166
2011 10 552 9 584 11 700 2 116
2010 10 123 9 189 11 240 2 051
2009 10 045 9 133 11 175 2 042
2008 9 638 8 784 10 715 1 931
2007 8 747 7 938 9 784 1 846

Zdroj: důchodová statistika České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Kromě nižších průměrných mezd se na výši důchodu u seniorek projevuje také doba strávená na rodičovské dovolené nebo dřívější odchod do důchodu než u mužů.

Společný důchod manželů by mohl rozdíly setřít

V budoucnu by se rozdíl mezi důchody žen a mužů mohl částečně snížit. Odborná důchodová komise, která slouží jako poradní orgán vlády, totiž navrhuje, aby manželé sdíleli vyměřovací základ pro výpočet důchodu. Výdělky obou manželů pro výpočet důchodů by se tedy sčítaly, a pak dělily rovným dílem za roky strávené v manželství.

Nespoléhejte jen na státní důchod Srovnat spořicí účty

Novinka by se netýkala jenom manželů, ale také partnerů žijících společně v jedné domácnosti, pokud by se rozhodli nahlásit svůj svazek zaměstnavateli. Zavedení společného důchodu manželů by mělo navazovat na zrušení vdovských a vdoveckých důchodů.

Nic ale zatím není vytesáno do kamene nebo spíš do sbírky zákonů. Teprve uvidíme, jak s návrhy důchodové komise naloží poslanci.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 1