Reklamace zboží: Jak správně postupovat, abyste dosáhli svého?

 

Víte, kolikrát musíte reklamovat stejnou vadu, abyste dosáhli vrácení peněz? Nebo jestli je nutné při reklamaci vždy předložit účtenku? Podívejte se, jak bránit svá spotřebitelská práva, abyste vyzráli na triky mazaných obchodníků.

reklamace zbožíVždy trvejte na sepsání reklamačního protokolu. 

Paní Alena koupila před Vánoci chytrý telefon jako dárek svému synovci Karlovi. Když se po pár týdnech s Karlem setkala, synovec jí sdělil, že mobil se zničehonic občas sám vypíná. Paní Alena se rozhodla dárek reklamovat, ale zjistila, že už nemůže najít stvrzenku o zaplacení nákupu, který platila kartou. Aby to nebylo málo, její synovec ztratil záruční list. Co může paní Alena dělat?

Při reklamaci zboží nemusíte mít paragon

Zašantročená stvrzenka o nákupu není nepřekonatelná překážka. Při reklamaci může spotřebitel dokázat zakoupení výrobku i jinak (např. výpisem z bankovního účtu nebo pomocí svědků). Výpis z účtu o platbě kartou tedy paní Alenu zachrání. Ani nevadí, že nemůže najít záruční list. Stačí, když tuto informaci najde na obalu nebo dokonce i v reklamě.

Víte, že můžete reklamovat samotnou platbu? Zjistit více

Výrobek koupený v Praze můžete reklamovat i Plzni

Paní Alena pořídila vadný telefon při výletu v Praze. Porouchaný mobil musí reklamovat u stejného prodejce, ale nemusí kvůli tomu kupovat další jízdenku na vlak do hlavního města. Lze totiž využít nejbližší provozovnu dané značky, kde pracovníci musí reklamaci podle zákona přijmout.

O schválení či zamítnutí reklamace by měl prodejce rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Výjimku představují případy s potřebou odborného posudku. Celé vyřízení reklamace má proběhnout do 30 dnů, pokud se prodejce a klient nedohodnou jinak.

Reklamace zboží v kostce

 • Pokud se vada výrobku projeví v prvních 6 měsících od nákupu, platí právní „fikce“, že výrobek byl již vadný, a za problém zodpovídá vždy prodejce, pokud neprokáže, že vadu nezavinil.
 • Právo na odstoupení od smlouvy a tedy vrácení peněz má zákazník, pokud na jednom výrobku oprávněně reklamoval jednu závadu třikrát, nebo pokud mu byly uznány 4 různé reklamace jednoho výrobku pro jiné důvody.
 • U použitého zboží je možné zkrátit standardní záruční dobu 24 měsíců nejvýše na polovinu, tedy na 1 rok.
 • Zákazník může reklamovat i zlevněné zboží, ale nemůže reklamovat vadu, na kterou byl při nákupu upozorněn.
 • Na vyřízení reklamace běží prodejci 30denní lhůta. Když ji promešká, zákazník může odstoupit od smlouvy, jinými slovy požadovat vrácení peněz.
 • Když nesouhlasíte s výsledkem reklamace, máte právo obrátit se na soudního znalce.
Ušetřete za telefon, reklamací i na účtech za voláníSrovnat mobilní tarify

Co změnil nový občanský zákoník?

Dříve se vady výrobků dělily na odstranitelné a neodstranitelné. Nový zákon tyto pojmy zlikvidoval, aby je nahradil poněkud krkolomnější definicí. Od 1. 1. 2014 známe vady způsobující podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje takové, že kdyby o něm kupující věděl, nic by si nekoupil. Eventuálně může seznam takových vad obsahovat i kupní smlouva.

Vrácení peněz u vadného výrobku nelze žádat vždy

Jaké má spotřebitel práva při oprávněné reklamaci, určuje právě charakter zjištěné vady.

Pokud dojde k PODSTATNÉMU porušení smlouvy, má zákazník na výběr právo:
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • na odstoupení od smlouvy (tedy vrácení peněz)
Pokud dojde k NEPODSTATNÉMU porušení smlouvy, má zákazník na výběr právo:
 • na odstranění vady
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny

V současnosti existuje kvůli rok novému občanskému zákoníku více rozdílných právních názorů na problematiku reklamace zboží. Ve sporných bodech rozhodne až judikatura soudů. V textu jsme se proto řídili právním výkladem, který využívá Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).

Jak reklamovat fakturu za elektřinu a plyn?Přejít na článek
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 1