Ústavní soud zakročil: Pracující důchodci dostanou zpět slevu na dani

 

Soudci zrušili část zákona, která od roku 2013 odebrala pracujícím důchodcům slevu na poplatníka u daně z příjmů. Senioři, kteří si přivydělávají, si budou moci znovu snížit daň až o 24 840 Kč za rok. Ústavní soudci rozhodli, že předchozí úprava zákona diskriminovala aktivní penzisty, ale neuplatněná sleva za rok 2013 se již vracet nebude.

důchodci na dovolenéPodle průzkumu ČSÚ plánuje pracovat po odchodu do důchodu 42 % lidí v předdůchodovém věku. 

Důchodci o slevu na dani z příjmů přišli kvůli úspornému balíčku zákonů, který schválila minulá vláda v čele s Petrem Nečasem. Mnozí pracující senioři se ale nehodlali s výrazným poklesem čistým příjmů jen tak smířit, a využili díry v zákoně, které si zákonodárci nevšimli.

V roce 2013 pracovalo 145 tisíc důchodců

Slevu na dani totiž podle dnes už protiústavní normy nemohli uplatnit pracující, kteří pobírali důchod k 1. lednu. Mazaní senioři proto pozastavili výplatu důchodu právě na tento jediný den a od 2. ledna opět vesele pobírali důchod a zároveň pracovali. Daňová správa pak označila tuto fintu za obcházení zákona. 

Zrušení sporného bodu znamená, že všichni pracující důchodci mohu uplatnit slevu na poplatníka za rok 2014. Pro již uzvařené daňové období za rok 2013 se již nic měnit nebude. Nález Ústavního soudu totiž nemůže působit zpětně.

Svoje rozhodnutí zvůvodnili ústavní soudci mimo jiné následovně:

"Není dán žádný rozumný důvod, pro který by se na poplatníka, jenž pobíral starobní důchod po celý kalendářní rok, neměla vztahovat předmětná sleva na dani vůbec, zatímco u toho, jenž jej začal pobírat teprve od 2. ledna nebo pozdějšího dne, by měla být zachována v celém rozsahu.”

- Nález Ústavního soudu (sp.zn. Pl. ÚS 31/13)
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 1