Novela úvěrového zákona: Jaké změny s sebou přináší?

 

1. prosince 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o spotřebitelském úvěru. Nová pravidla, která s sebou přináší, se dotknou nejen samotných spotřebitelů, ale také poskytovatelů finančních produktů, jako jsou půjčky a hypotéky. Co se nyní pro obě strany změní? A pomůže upravené znění zákona ochránit veřejnost před finančními těžkostmi?

české bankovkyCo české spotřebitele čeká? 

Novelu tzv. úvěrového zákona – oficiálně Zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru – připravilo Ministerstvo financí. Protože se jedná o rozsáhlý text, který je navíc napsán právnickou „hantýrkou“, přinášíme vám souhrn nejpodstatnějších novinek a změn, k nimž v těchto dnech došlo.

Jak novela zákona o úvěrech změní finanční trh? A koho se týká?

Hlavním důvodem úpravy zákona je jednak splnění požadavků plynoucích z evropské legislativy, ale především snaha posílit postavení dlužníka. Zákon se tak logicky dotkne nejen těch, kteří si chtějí peníze vypůjčit, ale i bank a finančních subjektů, jež úvěry, hypotéky a další produkty nabízejí.

Novela zákona reaguje na několik dosavadních nešvarů. O čem je řeč? Tak například půjčky mohl doposud poskytovat prakticky kdokoliv, navíc za mnohdy nedohledatelných, a tedy zpravidla nevýhodných podmínek. Banky mohly klientům nabízet na první pohled výhodnou hypotéku, ale už se jim nepochlubily se skrytými poplatky, které byly na produkt navázané. A podobných „vychytralostí“ bychom našli celou řadu.

Nová pravidla by měla eliminovat případy těch, kteří mají na krku několik úvěrů, jež ze svých příjmů nezvládají splácet. Takoví dlužníci pak často takzvaně vytloukají klín klínem – snaží se stávající dluhy uhradit tím, že si sjednají další půjčku za velmi nevýhodných podmínek.

TIP

Co by se vám mohlo líbit?

 

  • PŮJČKY: Zkoumání finančního zázemí dlužníků a bič na lichvu

Poskytovatelé úvěrů a půjček budou mít od prosince vůči svým klientům vyšší zodpovědnost. Banky a další finanční instituce budou mít povinnost si důkladně prověřit finanční zázemí žadatele o půjčku. Kontrolovat se bude nejen výše jeho příjmů a výdajů, ale rovněž informace o tom, jak dotyčný splácel či splácí své dosavadní závazky.

Pokud poskytovatel tuto kontrolu podcení nebo dokonce neučiní, může se klient do tří let od uzavření smlouvy dožadovat její neplatnosti. Zkrátka – pokud si půjčující žadatele předem neproklepne, je smlouva neplatná. O tom, jakou část zbývajícího závazku bude muset dlužník doplatit, pak rozhodne na základě zhodnocení jeho finanční situace soud. V praxi se jedná o opatření proti různým rychlým půjčkám po telefonu, do hodiny, přes internet, které dosud zákazníky lákaly na fakt, že nenahlížejí do registrů dlužníků.

Firmy nabízející půjčky tohoto typu, které si nastavenými podmínkami mnohdy nezadají s lichvou a mohou mít pro dlužníky likvidační důsledky, utrpí další ránu. Jakýkoliv subjekt, jenž chce půjčovat peníze, musí nyní požádat o licenci Českou národní banku a složit jistinu ve výši 20 milionů korun. Zaměstnanci poskytovatele finančních produktů  navíc musí mít alespoň středoškolské vzdělání zakončené maturitou a budou muset složit zkoušku ze znalostí finančního trhu. 

Tyto podmínky platí pro všechny subjekty bez výjimky, tedy pro půjčky v hodnotě pár tisícovek, stejně jako pro statisícové úvěry. Lze tedy konstatovat, že finanční injekci bude nyní těžší získat, což ale zároveň znamená, že nebude přibývat lidí, kteří se kvůli neuváženým půjčkám dostávají do dluhové spirály. 

 
Zajímá vás aktuální nabídka úvěrů všeho druhu? Prohlédněte si ji!
  • TRANSPARENTNÍ PODMÍNKY: Banky už před klienty nezatají téměř nic

Spotřebitelé získají i další zvýhodnění – půjčka, kterou jim banka nabídne, musí mít jasnou a přehlednou strukturu, v níž budou zaneseny veškeré poplatky, procenta z úvěru a výše celkové splatné částky. Žadatel tak bude od počátku přesně vědět, do čeho jde a kolik peněz a za jakých podmínek bance vrátí. 

žena s lupouNovela úvěrového zákona by měla zajistit, že nebude nutné smlouvy studovat s lupou. 

Nabídku si nově bude moct podle vlastního uvážení porovnat s konkurenčními produkty. Na rozhodnutí navíc získá lhůtu v trvání 14 dnů, během níž banka nesmí do původní nabídky jakkoliv zasahovat. Pokud se půjčující subjekt rozhodne poskytnout klientovi jakoukoliv radu nad rámec dohody o úvěru, musí tak učinit písemně, zatímco dosud bylo možné takové záležitosti řešit i telefonicky.

  • HYPOTÉKY: Méně sankcí a férové podmínky předčasného splacení

Klientsky přívětivějších podmínek se dočkají i žadatelé o hypotéku. Doposud si banky za předčasné splacení hypotečního úvěru účtovaly mnohdy tučné poplatky. Pro hypotéky uzavřené po 1. prosinci platí, že lze bez jakýchkoliv poplatků splatit ročně až 25 % z celkové výše závazku, a to až měsíc před výročím uzavření smlouvy.

Pokud je hypoteční úvěr sjednán na dobu delší než dva roky, což ve většině případů bývá, lze pak jednat i o předčasném splacení celého hypotečního úvěru. Banka si podle nových pravidel smí naúčtovat pouze administrativní náklady, případně úrok za mezibankovní půjčku. Ani výši tohoto poplatku si však nemůže nastavit, jak se jí zlíbí – může jít maximálně o 1 % z předčasně splacené části úvěru, nejvýše ale o částku 50 000 korun.

Pokud klient nemá na řádné splácení hypotéky, může penále činit maximálně 50 % úvěru, nejvýše však 200 000 korun. Na splacení pak má půlroční lhůtu, než prodá zástavní nemovitost. Zcela zdarma a bez jakýchkoliv sankcí bude možné splatit hypotéku v těžkých životních situacích, například při dlouhodobém onemocnění.

 
Úroky hypoték pomalu míří vzhůru. Zajímá vás aktuální stav? Není problém!
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 7