Vodafone musí změnit smlouvy na mobilní tarify. Kvůli pokutě od ČTÚ

 

Mobilní operátor Vodafone musí změnit smlouvy kvůli automatickému obnovování dat u svých tarifů. Zpoplatněná služba Data nad rámec balíčku si vysloužila milionovou pokutu od regulátora trhu ČTÚ. Jak se Vodafone hájí?

žena se slunečními brýlemi a mobilním telefonemTrnem v oku ČTÚ se stalo automatické zapnutí nové služby bez souhlasu zákazníka. 

Milionová pokuta za agresivní praktiku při obnovování mobilních dat u tarifů Vodafone platí. Operátor proto bude muset přepsat smlouvy se zákazníky a zaplatit 1 milion jako pokutu. Stejná hrozba visí i nad O2, protože podobnou službu jako „vodafoní“ Data nad rámec balíčku zaktivnil svým klientům také.

Vodafone musí překopat smlouvy nejpozději do 2 měsíců

Nyní musí Vodafone do 60 dnů odstranit ze všech svých smluv závadná ustanovení týkající se automatické aktivace služby „Data nad rámec balíčku“. Vyplývá to z rozhodnutí o rozkladu, který Vodafone proti květnovému rozhodnutí ČTÚ (Český telekomunikační úřad) podal.

ČTÚ „zlobivého“ operátora varoval v předstihu

Službu operátor aktivoval v září 2014 všem zákazníkům, kteří měli sjednaný datový tarif, automaticky a bez jejich souhlasu. Účastníkům, kteří vyčerpali datový limit a neprovedli deaktivaci služby, Vodafone za poplatek 49 Kč umožnil čerpat určitý objem dat v původní rychlosti.

TIP

Dejte si pozor, aby vás v džungli mobilních tarifů nepokousaly masožravky

 

Vodafone novou službu spustil i přes upozornění ze strany ČTÚ, že ji lze považovat za agresivní obchodní praktiku, což ČTÚ vyhodnotil jako jednu z přitěžujících okolností.

Nečinnost zákazníka neznamená akceptaci nové služby

Rozkladové komisi vadilo, že spotřebiteli byla na základě změněných smluvních podmínek automaticky aktivována služba, aniž by s objednáním této služby výslovně souhlasil.

Vyberte si férového i levného operátora Kalkulačka tarifů

Operátor se bránil argumentací, že změna účtování služby byla veřejně prezentována a každý ze zákazníků měl možnost změnu smlouvy odmítnout a smluvní vztah s Vodafonem ukončit.

ANKETA: Myslíte si, že pokuta pro Vodafone je na místě?

Druhoinstanční rozhodnutí ČTÚ naproti tomu uvádí, že pouhé neodmítnutí změny neznamená aktivní objednání dalších služeb. K objednání služeb je nutné aktivní jednání zákazníka a ne pouze jeho nečinnost.

Vodafone porušil i občanský zákoník

Vedle toho Vodafone porušil i § 1817 občanského zákoníku, podle něhož podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě výslovný souhlas.

Toto porušení obecného právního předpisu je však bez jakékoliv konkrétní sankce, a může být pouze předmětem možných soukromoprávních nároků spotřebitelů vůči operátorovi. 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 8
 

 
Oblíbení mobilní operátoři