Výživné na dítě ale i na dědu: V jakých situacích se platí alimenty?

 

Životní kotrmelce čekají na každého, a proto se může snadno stát, že se vy sami nebo vaši příbuzní najednou ocitnou zcela bez peněz. Podívejte se, v jakých případech vzniká vyživovací povinnost.

Vyživovací povinnostPrůměrná výše výživného na dítě se u nás pohybuje kolem 2 až 3 tisíc měsíčně. 

Peníze nemusíte platit každému členovi rodiny, který má potíže se sehnáním práce. Vyživovací povinnost v rodině se například vůbec netýká sourozenců nebo bratranců a sestřenic. Ti totiž nestojí v přímé příbuzenské linii, kdy jedna osoba pochází od druhé (např. děda–otec-syn). Popořadě si projdeme jednotlivé případy, kdy je možné požadovat zaplacení výživného.

Věčným studentům výživné rodiče platit nemusí

 
Vyživovací povinnost dlužníka

Při oddlužení musí dlužník uhradit platby výživného přednostně. Ostatní dluhy stojí až druhé v řadě.

Dokud se není dítě schopno živit samo, podle zákona mu musejí přispívat rodiče, tedy obvykle až do doby dokončení studia.

Vyživovací povinnost dokonce není omezena ani věkem dítěte. Nicméně soudní praxe vymezila i případy, kdy se rodiče této povinnosti mohou zprostit.

Pokud se u soudu prokáže, že si syn či dcera záměrně natahují studium, jen aby si prodloužili mládí, výživné rodiče platit nemusí. U Ústavního soudu s žádostí o výživné nepochodil syn, který ve svých 21 letech pořád studoval 1. ročník střední školy. 

Výše výživného závisí na schopnosti platit

Stanovení výše výživného leží plně v rukou soudů. Každý případ se posuzuje jednotlivě, ale obecně do výpočtu vstupují jak majetkové poměry oprávněného, tak schopnosti a možnosti platit povinného. Oprávněnou osobou se rozumí ten, kdo výživné dostává. Povinný je ten, kdo výživné platí.

Máte nízkou mzdu? Ušetřete za energie Srovnat ceníky 2015

Pokud by se například platba výživného pro babičku s nízkým důchodem dělila mezi tři vnuky, nebude platit každý rovným dílem, ale částka se poměrně rozpočítá podle rozdílných příjmů tří bratrů. Tato situace by ale nastala jen, pokud by výživné z různých důvodů nemohly uhradit vlastní děti této babičky.

Výpočet výživného na dítě při rozvodu
 • Výši výživného určí soud v rozvodovém řízení. Může se řídit i vzájemnou dohodou manželů, ale může se i odchýlit.
 • O výživné lze požádat i zpětně do 3 let od rozvodu.
 • Kvůli změnám (např. ztráta práce) lze požádat i o snížení výživného na dítě. Soudy ale budou pečlivě zkoumat důvod opuštění zaměstnání. Obecně se snižováním vyplácené částky většinou nesouhlasí. Naopak lze sledovat spíš tendenci k zvyšování výživného kvůli rostoucímu věku dětí.
 • Existují i pomocné tabulky výpočtu výživného na dítě z pera Ministerstva financí, ale soudy se jimi v drtivé většině případů neřídí.
 • Pokud rodič, který má vyplácet výživné, nedodá podklady o svém příjmu, nastupuje právní fikce, že vydělává 25násobek životního minima. Měsíční výživné se pak vyhoupne na 13 tisíc Kč.
Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi
 • Soud přizná výživné manželovi, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil.
 • Uzavřením nového manželství vyživovací povinnost zaniká.
 • Výživné lze požadovat nejdéle po dobu 3 let od rozvodu.
 • V případě dohody obou stran lze výživné vyplatit i jednorázově.

Další příklady, kdy se platí výživné

Kromě vyživovací povinnosti mezi manželi, rozvedenými manželi, rodiči a dětmi, či potomky a předky (prarodiče a vnuci), musí platit výživné také otec neprovdané matce, se kterou čeká dítě. Peníze posílá na uhrazení nákladů spojených s těhotenstvím a porodem po dobu 2 let od narození dítěte. Matka může zažádat o výplatu výživného i zpětně, ale musí to stihnout do 2 let od porodu.

TIP

Nevíte, jak ulehčit napjatému rodinnému rozpočtu?

 • Zkuste si najít levnějšího dodavatele elektřiny nebo plynu. Celkovou úsporu si můžete snadno spočítat v našich kalkulačkách cen jednotlivých dodavatelů.
 • Pokud vás tíží mnoho půjček, můžete snížit vaše měsíční splátky konsolidací.
 • Neplaťte na bankovních poplatcích víc, než musíte, a najděte si výhodný běžný účet. Ceny zjistíte z našeho srovnání.
 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 1