Ampér

Co je ampér?

Ampér je fyzikální jednotka, která vyjadřuje velikost elektrického proudu. Ampér je nutné odlišit od voltu, jednotkou elektrického napětí. V každodenním životě se s velikostí proudu a elektrickým napětím setkáme při výpočtu příkonu elektrických spotřebičů. Vzorec, kde P = příkon, U = velikost elektrického napětí a I = velikost proudu, vypadá následovně: P = U × I.

Kolik elektronů je jeden Ampér?

Projde-li vodičem za sec asi 6300 biliónů elektronů, říkáme, že jím teče proud jednoho ampéru.

Příkon se vyjadřuje ve wattech (W), množství spotřebované elektrické energie je pak vyjádřením příkonu působícího po určitý čas. Nejčastěji se setkáme s kilowatthodinou.

Vedle ampéru se lze setkat i s jeho dílčími jednotkami, miliampérem (1 ampér = 1 000 miliampéru) a mikroampérem (1 ampér = 1 000 000 miliampérů).

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají