Ampér

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 5080x owl small
 

 

Ampér je fyzikální jednotka, která vyjadřuje velikost elektrického proudu. Pojmenována je po francouzském vědci André-Marie Ampèreovi. Ampér, jakožto jednotku velikosti proudu, je nutné odlišit od voltu, který je jednotkou elektrického napětí. Pochopení vztahu mezi velikostí proudu a napětím umožňuje odvodit vzorec pro výpočet výkonu elektrického pole. Tento vzorec, kde P vyjadřuje výkon, U velikost napětí a I velikost proudu vypadá následovně: P = U.I

Množství spotřebované elektrické energie je pak vlastně vyjádřením výkonu působícího po určitý čas, nejčastěji v kilowatthodinách.

Vedle ampéru se lze setkat i s jeho dílčími jednotkami, miliampérem (1 ampér = 1 000 miliampéru) a mikroampérem (1 ampér = 1 000 000 miliampérů).

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png