Ampér

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 5338x owl small
 

 

Ampér je fyzikální jednotka, která vyjadřuje velikost elektrického proudu. Ampér je nutné odlišit od voltu, jednotkou elektrického napětí. V každodenním životě se s velikostí proudu a elektrickým napětím setkáme při výpočtu příkonu elektrických spotřebičů. Vzorec, kde P = příkon, U = velikost elektrického napětí a I = velikost proudu, vypadá následovně: P = U × I.

Příkon se vyjadřuje ve wattech (W), množství spotřebované elektrické energie je pak vyjádřením příkonu působícího po určitý čas. Nejčastěji se setkáme s kilowatthodinou.

Vedle ampéru se lze setkat i s jeho dílčími jednotkami, miliampérem (1 ampér = 1 000 miliampéru) a mikroampérem (1 ampér = 1 000 000 miliampérů).

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png