Odpojení elektroměru

Kdy dochází k odpojení elektroměru?

K odpojení elektroměru dochází ze strany distributora elektřiny v okamžiku, kdy není elektroměr převáděn na nového zákazníka. Distributoři se tímto krokem snaží předcházet možnému černému odběru elektrické energie. Pokud se však odběrné místo převádí na nového zákazníka, k odpojení elektroměru nedochází. Původní odběratel se jednoduše odhlásí z odběru elektřiny, zpravidla pomocí formuláře. Nový odběratel si následně přihlásí elektroměr na sebe.

Co dělat při odpojení elektroměru?

Pokud došlo k odpojení elektroměru, je nutné žádat distributora o jeho opětovné připojení. Před znovupřipojením elektroměru je zpravidla nutná kontrola měřicího zařízení revizním technikem. V případě dlouhodobějšího odpojení je pak nutné zaplatit i poplatek za opětovné připojení. Za takové situace se totiž na připojovaný elektroměr hledí jakoby byl připojován nově. Výše poplatku se liší podle velikosti hlavního jističe a jeho typu. U jednofázových jističů je poplatek ve výši 200 Kč za ampér rezervovaného příkonu. U třífázových je to pak dokonce 500 Kč za každý ampér rezervovaného výkonu. Pokud byl elektroměr odpojen z důvodu neoprávněného odběru, je třeba počítat s poplatkem 1 500 Kč za znovupřipojení do napěťové hladiny nízkého napětí.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají