Jistina

Co je jistina?

Jistina představuje finanční prostředky, které byly půjčeny, popřípadě vloženy. Od jistiny je pak nutné odlišit úrok, jehož výše představuje odměnu věřitele za půjčení peněž. Jistina a úrok společně s poplatky pak představují částku, kterou musí dlužník věřiteli zaplatit. Od splácení jistiny je tedy třeba odlišit splácení úroků a placení poplatků. V případě některých úvěrů (např. překlenovací úvěr ke stavebnímu spoření) totiž dochází pouze ke splácení úroků, nikoliv ke splácení jistiny.

Rozdělení jistiny

Měsíční splátka úvěru většinou obsahuje jak konstantní splátku jistiny, tak v čase se proměňující splátku úroku.

Účtování jistiny je pak pojem z oblasti účetnictví. Zabývá se úlohou jistiny v rámci firemního účetnictví, konkrétně tím, na který účet má být jistina tzv. zaúčtována.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají