Příkon spotřebičů

Co je příkon spotřebičů?

Příkon spotřebiče udává jeho energetickou náročnost a vyjadřuje množství energie, která se spotřebuje za určitý čas. Jednotkou příkonu je watt (W). Spotřeba elektřiny pak vyjadřuje počet odebraných wattů za hodinu a udává se ve watthodinách (Wh). V praxi se však pro jednodušší výpočty používají kilowatthodiny (kWh). Příkon spotřebiče si lze změřit i doma pomocí přístroje zvaného wattmetr.

Výpočet příkonu spotřebičů

V případě elektrických spotřebičů se příkon vypočítá jako součin elektrického napětí a proudu a náklady na provoz spotřebiče získáme jako součin základní ceny za kWh, příkonu v kW a době provozu spotřebiče v hodinách. Energetická náročnost se liší podle jednotlivých typů spotřebičů. Obecně však platí, že spotřebiče novější, menší a úspornější mají nižší příkon, a tudíž jsou i ekologičtější a méně nákladné na provoz. K určení energetické náročnosti také slouží energetické třídy, které informují o energetických vlastnostech a jsou stanovovány Evropskou unií. Jednotlivé třídy se značí písmeny A až G, kdy A je nejlepší a G nejhorší.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají