Příkon spotřebičů

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 11341x owl small
 

 

Příkon spotřebiče udává jeho energetickou náročnost a vyjadřuje množství energie, která se spotřebuje za určitý čas. Jednotkou příkonu je watt (W). Spotřeba elektřiny pak vyjadřuje počet odebraných wattů za hodinu a udává se ve watthodinách (Wh). V praxi se však pro jednodušší výpočty používají kilowatthodiny (kWh). Příkon spotřebiče si lze změřit i doma pomocí přístroje zvaného wattmetr.

V případě elektrických spotřebičů se příkon vypočítá jako součin elektrického napětí a proudu a náklady na provoz spotřebiče získáme jako součin základní ceny za kWh, příkonu v kW a době provozu spotřebiče v hodinách. Energetická náročnost se liší podle jednotlivých typů spotřebičů. Obecně však platí, že spotřebiče novější, menší a úspornější mají nižší příkon, a tudíž jsou i ekologičtější a méně nákladné na provoz. K určení energetické náročnosti také slouží energetické třídy, které informují o energetických vlastnostech a jsou stanovovány Evropskou unií. Jednotlivé třídy se značí písmeny A až G, kdy A je nejlepší a G nejhorší.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png