Retailová klientela

Tento pojem patří do kategorie: Pojištění

Zobrazeno: 17314x owl small
 

 

Jako retailová klientela je označovaná skupina klientů z řad občanů a drobných podnikatelů. Opakem k retailové klientele je klientela korporátní. Mezi retailovou klientelu patří klienti bank a pojišťoven, kteří využívají běžné bankovní produkty a běžné typy pojištění. Nejsou jim však k dispozici některé nadstandardní služby. Hranici mezi retailovou a korporátní klientelou si stanovuje sama konkrétní banka nebo pojišťovna.

Retailová klientela co do počtu tvoří největší část klientů banky, popřípadě pojišťovny. Nejčastěji tvoří klienti z řad retailu také většinu obratu společnosti.

 
Přejít na slovník pojmů