Výpočet příkonu

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 29527x owl small
 

 

Příkon (P), tedy množství energie, které je spotřebováno za určitou dobu, se vypočítá jako podíl skutečně vykonané elektrické práce (W) a času (t), za který byla tato energie spotřebována. Základní jednotkou pro příkon je jeden watt (W). Uvedený vzorec se týká výpočtu příkonu obecně.

U elektrických zařízení se okamžitý elektrický příkon spočítá jako součin elektrického napětí (U) a elektrického proudu (I). Jednotkou elektrického napětí jsou volty (V), elektrický proud se udává v ampérech (A).

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png