Elektroměr

Co je elektroměr?

Elektroměr je měřicí přístroj, pomocí něhož se měří odebraná elektřina. Lze se setkat i s názvem elektrické hodiny, který je však zastaralý a v současné době se již nepoužívá. Původní elektroměry totiž měly číselník s ručičkami a připomínaly hodiny. Elektroměr svým odběratelům instaluje distributor. Naměřené hodnoty jsou poté pravidelně odčítány buď pracovníkem distribuční společnosti, nebo jinou pověřenou osobou. Na základě těchto hodnot se provádí vyúčtování spotřebované energie.

Jaké elektroměry se dnes používají?

V dnešní době se používají elektroměry statické - digitální, které nabízí značné množství výhod oproti dřívějším elektroměrům mechanickým. V první řadě nemají žádné pohyblivé součástky, a tak umožňují přesnější měření. Dále jimi lze změřit větší množství veličin a jsou uzpůsobeny i pro automatické odečty.

Existují dva druhy měření – fakturační a podružné. Toto rozlišení se nejčastěji používá v objektech, kde je více odběratelů připojeno na jeden elektroměr, například v zahrádkářských koloniích, garážích nebo ve vícegeneračních domcích. Celkové náklady na elektrickou energii jsou pak zatíženy pouze jednou paušální platbou za jeden fakturační elektroměr a spotřeba se rozpočítává dle podružných elektroměrů.

Další dělení elektroměrů je na elektroměry jednofázové a třífázové.

Přečtěte si u nás o chytrém elektroměru.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají