Elektroměr

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 6399x owl small
 

 

Elektroměr je měřicí přístroj, pomocí něhož se měří odebraná elektřina. Lze se setkat i s názvem elektrické hodiny, který je však zastaralý a v současné době se již nepoužívá. Původní elektroměry totiž měly číselník s ručičkami a připomínaly hodiny. Elektroměr svým odběratelům instaluje distributor. Naměřené hodnoty jsou poté pravidelně odčítány buď pracovníkem distribuční společnosti, nebo jinou pověřenou osobou. Na základě těchto hodnot se provádí vyúčtování spotřebované energie.

V dnešní době se používají elektroměry statické - digitální, které nabízí značné množství výhod oproti dřívějším elektroměrům mechanickým. V první řadě nemají žádné pohyblivé součástky, a tak umožňují přesnější měření. Dále jimi lze změřit větší množství veličin a jsou uzpůsobeny i pro automatické odečty.

Existují dva druhy měření – fakturační a podružné. Toto rozlišení se nejčastěji používá v objektech, kde je více odběratelů připojeno na jeden elektroměr, například v zahrádkářských koloniích, garážích nebo ve vícegeneračních domcích. Celkové náklady na elektrickou energii jsou pak zatíženy pouze jednou paušální platbou za jeden fakturační elektroměr a spotřeba se rozpočítává dle podružných elektroměrů.

Další dělení elektroměrů je na elektroměry jednofázové a třífázové.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png