Neoprávněný odběr elektřiny

Kdy se jedná o neoprávněný odběr elektřiny?

Jako neoprávněný odběr elektřiny je energetickým zákonem definován odběr elektřiny bez smlouvy či v rozporu s ní, odběr bez elektroměru či s poškozeným nebo upraveným elektroměrem. Za porušení zákona se samozřejmě považuje také připojení či odběr z vedení, kterým prochází neměřená elektřina. Typicky jde například o připojení či odběr před elektroměrem. V souvislosti s neoprávněným odběrem elektřiny se používá také pojmu černý odběr elektřiny.

Jak se můžete stát černým odběratelem?

Černým odběratelem se však nemusíte stát záměrně. Jelikož bývají elektroměry často na veřejně přístupných místech, může například poškození měřícího zařízení způsobit třetí osoba. Za vzniklou škodu však odpovídá odběratel. I proto se vyplatí pravidelně kontrolovat, zda není porušena plomba na elektroměru či není-li jinak poškozen.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají