Neoprávněný odběr elektřiny

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 4859x owl small
 

 

Jako neoprávněný odběr elektřiny je energetickým zákonem definován odběr elektřiny bez smlouvy či v rozporu s ní, odběr bez elektroměru či s poškozeným nebo upraveným elektroměrem. Za porušení zákona se samozřejmě považuje také připojení či odběr z vedení, kterým prochází neměřená elektřina. Typicky jde například o připojení či odběr před elektroměrem. V souvislosti s neoprávněným odběrem elektřiny se používá také pojmu černý odběr elektřiny.

Černým odběratelem se však nemusíte stát záměrně. Jelikož bývají elektroměry často na veřejně přístupných místech, může například poškození měřícího zařízení způsobit třetí osoba. Za vzniklou škodu však odpovídá odběratel. I proto se vyplatí pravidelně kontrolovat, zda není porušena plomba na elektroměru či není-li jinak poškozen.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png