Bezpečnostní krytí

Tento pojem patří do kategorie: Energie

Zobrazeno: 3125x owl small
 

 

Bezpečnostní krytí slouží k ochraně elektrospotřebičů před vnějšími vlivy. Velmi často se s bezpečnostním krytím setkáme u zásuvek. Cílem bezpečnostního krytí je prevence před úrazem elektrickým proudem.

Stupeň bezpečnostního krytí je možné vyčíst z označení, které začíná písmeny IP a pokračuje dvěma číslicemi. První číslice vyjadřuje stupeň krytí proti dotyku a vniknutí cizího předmětu, druhá pak stupeň krytí pro vniknutí vody. Hodnoty se v případě prvního čísla pohybují mezi 0 a 6 (0 – nechráněno, 6 – prachuvzdorné zařízení chráněné před dotykem drátem). Druhé číslo pak nabývá hodnot od 0 do 8 (0 – nechráněno, 8 – zařízení může být trvale ponořeno). Nová technická norma pak přidává i nepovinná přídavná (A, B, C a D) a doplňková (H, M, S a W) písmena.

Stupeň krytí musí výrobce prokazovat normovaným postupem podle technické normy EN 60529.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png