BIC

Co je BIC?

BIC, neboli Bank Identifier Code, je tzv. swiftový kód. Setkat se lze i s českým výrazem bankovní identifikační kód. BIC označuje unikátní adresu finančních institucí a je součástí mezinárodního bankovního spojení. Využívá se v mezinárodním platebním styku k jednoznačné identifikaci zprostředkujících bank, které se podílejí na zpracování bezhotovostního peněžního převodu. Celkem se skládá z 8 - 11 znaků. První částí je kód banky, který tvoří čtyři abecední znaky. Dále následuje dvoumístný ISO kód země - pro Českou republiku je to značka CZ. Třetí část označuje opět dvoumístný kód místa identifikující region nebo město, v němž je umístěno sídlo uživatele. Popřípadě může být ještě uveden kód pobočky, který je ale volitelnou součástí swiftové adresy. Ten je složen ze tří alfanumerických znaků.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají