Bonita

Co je bonita?

Bonita je celková finanční situace klienta. Zahrnuje solventnost, kredibilitu či schopnost dostát svým závazkům a především má prokázat, zda je žadatel schopen splácet úvěr.

Veškeré bankovní i nebankovní společnosti mají své interní systémy, které vyhodnocují bonitu klienta. Bohužel klient v mnohých případech nemá možnost ovlivnit, zda mu bude úvěr, kreditní karta, nebo jiný produkt o který žádá, schválen či zamítnut. Pokud má klient například negativní záznam v bankovním či nebankovním registru, má tato skutečnost vliv na posuzování bonity a platební morálky. Na základě bonity bývá také posuzována úroková sazba. Čím vyšší bonitu klient prokáže, tím nižší úrokovou sazbu mu banka nabídne a naopak. Vyšší úrokovou sazbou si banka kompenzuje vyšší riziko, které podstupuje, pokud má klient nízkou bonitu. Posuzování žadatelovy budoucí schopnosti splácet úvěr se pak označuje jako scoring.

Přečtěte si, co ovlivňuje, jak vysokou dostanete úrokovou sazbu.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají