Daň z plynu

Tento pojem patří do kategorie: Ceny plynu, Plyn, Energie, Dodavatelé plynu

Zobrazeno: 4521x owl small
 

 

Daň z plynu patří mezi tzv. ekologické daně, které byly v České republice zavedeny od 1.1.2008 na základě požadavků z Evropské unie. Daň se vztahuje na všechny právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou dodavateli zemního plynu, nebo konečnými spotřebiteli.

Domácnostem je fakturovaný zemní plyn, který je od této daně osvobozený. O tomto osvobození rozhoduje Celní správa. Existují i další výjimky při jakých může dojít k osvobození od daně z plynu. Jedná se například o plyn využívaný k výrobě elektřiny nebo plyn sloužící k výrobě tepla v domácnostech. Sazby daně jsou stanoveny zákonem a liší se podle druhu plynu. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla. Kromě této daně je navíc uplatňována i základní sazba daně z přidané hodnoty (DPH).

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png