Daň z plynu

Daň z plynu patří mezi tzv. ekologické daně, které byly v České republice zavedeny od 1.1.2008 na základě požadavků z Evropské unie. Daň se vztahuje na všechny právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou dodavateli zemního plynu, nebo konečnými spotřebiteli.

Domácnostem je fakturovaný zemní plyn, který je od této daně osvobozený. O tomto osvobození rozhoduje Celní správa. Existují i další výjimky při jakých může dojít k osvobození od daně z plynu. Jedná se například o plyn využívaný k výrobě elektřiny nebo plyn sloužící k výrobě tepla v domácnostech. Sazby daně jsou stanoveny zákonem a liší se podle druhu plynu. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla. Kromě této daně je navíc uplatňována i základní sazba daně z přidané hodnoty (DPH).

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají