Dozor nad pojišťovnictvím

Tento pojem patří do kategorie: Pojištění

Zobrazeno: 3057x owl small
 

 

Tuto úlohu plní organizace, jejímž hlavním úkolem je dohlížet na správné fungování pojišťoven. Na českém trhu na tomto postu figuruje Česká národní banka, která sleduje především dodržování zákona, ochraňuje zájmy klientů a reguluje peněžní operace společností na kapitálovém trhu.

 
Přejít na slovník pojmů