DSTI (Debt Service To Income)

Co je to DSTI?

Ukazatel DSTI (Debt Service To Income = „dluhová služba k příjmu“) vyjadřuje procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním příjmu zájemce o hypotéku. Je jedním z parametrů, jimiž banky hodnotí úvěruschopnost žadatele. Jeho maximální výši u hypoték stanovuje Česká národní banka (ČNB) podle aktuální situace a tento limit je pro všechny banky ze zákona závazný; u žadatelů do 36 let věku pak může být o 5 procentních bodů vyšší (např. donedávna pro ně platil limit DSTI 50 % a pro starší 45 %). Zároveň může ČNB vydat i nezávazné doporučení.

Jak spočítat DSTI? 

DSTI = (souhrn měsíčních splátek všech úvěrů / čistý měsíční příjem) * 100

Zrušení DSTI

Od 1. července 2023 není stanovena žádná závazná horní hranice DSTI, nezávazně ČNB doporučuje limit 40 %. Mnohé banky si ale nastavují vlastní pravidla, která mohou být přísnější, než ČNB vyžaduje.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají