DTI (Debt To Income)

Co je DTI (Debt To Income)?

DTI (Debt to Income) je jedno z doporučení České národní banky (ČNB). Řídí se ním všichni poskytovatelé půjček, aby nedocházelo k předlužení obyvatel. DTI vyjadřuje, jak vysoký může být celkový dluh vůči příjmům žadatele o půjčku.

Jak se DTI počítá?

DTI = celková výše všech závazků / čistý roční výdělek žadatele.

Příklad: Petr Novák si vzal půjčku na auto ve výši 400 000 Kč. Zbývá mu splatit ještě 200 000 Kč. Rád by si vzal hypotéku ve výši 3 200 000 Kč. Celkem by tak jeho závazky dosahovaly 3 400 000 Kč. Jeho čistý měsíční příjem je 40 000 Kč, roční příjem tak dělá 480 000 Kč.

DTI = 3 400 000 / 480 000 = 7,1

Jaký je limit DTI?

To záleží na aktuálním rozhodnutí ČNB. V minulosti obvykle závazky žadatele nesměly přesahovat 8×​ čistého ročního výdělku. Přečtěte si, jak vysoký je aktuálně limit DTI.

Obyčejný smrtelník se s DTI setká při žádosti o hypotéku

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají