Eutrofizace

Eutrofizace je proces obohacování půdy nebo vody živinami, a to především fosforečnany a dusičnany. V přírodě je tento jev přirozený (například rozklad organismů v zahradním kompostu). V důsledku činností člověka však eutrofizace přerostla v neúnosnou mez, se kterou se příroda dokáže jen těžko vypořádat. Zemědělskými hnojivy nebo odpadními vodami se dostává do půdy a vody vysoké množství fosforu a dusíku, které hubí rostliny a živočichy, jejichž odumřelé buňky se rozkládají, a svědčí tak růstu toxických sinic. Tím se významně změní dané podmínky, neboť dochází ke snížení množství kyslíku a světla. Tyto změněné podmínky ohrožují život dalších živočichů a rostlin. Eutrofizace zejména snižuje kvalitu povrchové vody, která by mohla být zdrojem pitné vody nebo sloužit rekreačnímu využití.

Eutrofizaci lze částečně předcházet kvalitním čištěním odpadních vod, používáním ekologicky nezávadných čisticích prostředků a využíváním šetrných zemědělských a vodohospodářských praktik.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají