IBAN

Co je IBAN?

IBAN, neboli International Bank Account Number, je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu. Tento formát byl odsouhlasen v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a používá se pro zahraniční platební styk. V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Může tedy obsahovat jak čísla, tak písmena. V elektronické podobě se tyto znaky nijak neoddělují. V písemné formě jsou rozděleny do šesti skupin po čtyřech znacích oddělených mezerou. IBAN se skládá z ISO kódu země, kontrolní číslice, identifikačního kódu banky a čísla bankovního účtu. Číslo účtu je navíc rozděleno na předčíslí a základní část čísla účtu.

V současné době mají banky povinnost uvádět číslo účtu ve formátu IBAN na výpisu z účtu. Na požádání jsou rovněž povinny klientovi tento údaj sdělit. Pro výpočet IBAN také existuje na stránkách ČNB kalkulátor, který je schopen vypočítat IBAN z čísla účtu v domácím formátu. Kalkulátor lze využít i pro otestování správnosti tohoto mezinárodního formátu čísla účtu.

Zavádění IBAN čísla účtu podporuje automatizovaného zpracování přeshraničních bankovních převodů, zrychluje, zjednodušuje a zlevňuje přeshraniční platební styk a snižuje počet chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají